Bij de bijstandsuitkering geldt een taaleis. Dat betekent dat u verplicht bent om de Nederlandse taal voldoende te kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven. Voldoende is op het niveau van groep 8 van de basisschool.

Diploma's

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente kijkt of u voldoet aan de taaleis. Hoe weet de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente of u voldoende Nederlands kent? U kunt de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente een bewijs laten zien:

  • uw diploma van een middelbare school in Nederland, of
  • uw rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland of
  • uw diploma inburgering of
  • uw diploma van een Nederlandstalige opleiding in Nederland of een ander land.

Taaltoets

Kunt u geen diploma, rapport of ander bewijsstuk laten zien? Dan kan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente u vragen om een taaltoets te doen. Dat is een examen in het Nederlands. U krijgt thuis een brief waarin staat of u geslaagd bent of gezakt. Bent u geslaagd? Dan voldoet u aan de taaleis. Bent u gezakt? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente overlegt met u hoe u dat gaat aanpakken. En hoelang u erover kunt doen. Daarna doet u het examen nog een keer.

Wilt u niet meewerken? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering. Blijft u weigeren om uw Nederlands te verbeteren? Dan krijgt u na een jaar geen uitkering meer.