Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Wat is de taaleis bij een bijstandsuitkering?

Bij de bijstandsuitkering geldt een taaleis. Dat betekent dat u de Nederlandse taal voldoende moet kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven. Voldoende is op het niveau van groep 8 van de basisschool.

Diploma's

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente kijkt of u voldoet aan de taaleis. Hoe weet de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente of u voldoende Nederlands kent? U kunt de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente een bewijs laten zien:

  • uw diploma van een middelbare school in Nederland, of
  • uw rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland of
  • uw diploma inburgering of
  • uw diploma van een Nederlandstalige opleiding in Nederland of een ander land.

Taaltoets

Kunt u geen diploma, rapport of ander bewijsstuk laten zien? Dan kan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente u vragen om een taaltoets te doen. Dat is een examen in het Nederlands. U krijgt thuis een brief waarin staat of u geslaagd bent of niet. Bent u geslaagd? Dan voldoet u aan de taaleis. Heeft u de toets niet gehaald? Dan moet u uw Nederlands verbeteren. De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente overlegt met u hoe u dat kunt doen. En hoelang u erover kunt doen. Daarna doet u het examen nog een keer.

Doet u niets om uw Nederlands te verbeteren en bent u dit ook niet van plan? Dan krijgt u misschien een lagere uitkering. Blijft u weigeren om uw Nederlands te verbeteren? Dan krijgt u na een jaar geen uitkering meer.

Vergelijk hulpaanbod