Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Plichten bij de bijstand

Bij een bijstandsuitkering horen verschillende verplichtingen: arbeidsverplichtingen, de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht.

Arbeidsverplichtingen

Het is de bedoeling dat de bijstandsuitkering tijdelijk is en dat u zo snel mogelijk uw eigen inkomen gaat verdienen. Daarom moet u:

 • vacatures zoeken en solliciteren;
 • een cv en werkmap aanmaken op werk.nl.
 • ingeschreven staan bij een aantal uitzendbureaus.
 • naar werk zoeken in uw eigen woonplaats of regio, maar ook daarbuiten;
 • bereid zijn om te reizen van en naar uw werk;
 • een Plan van Aanpak voor uw re-integratie maken en uitvoeren;
 • kennis en vaardigheden bijhouden of verbeteren;
 • geen dingen doen die het krijgen of het behouden van werk moeilijker maken, zoals te laat of met vieze kleren verschijnen op een sollicitatiegesprek;
 • werk dat u vindt of u wordt aangeboden aannemen.

Inlichtingenplicht en medewerkingsplicht

Behalve arbeidsverplichtingen heeft u met een bijstandsuitkering ook de plicht om:

 • alle informatie die de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente vraagt, op tijd te leveren;
 • informatie die belangrijk is voor de hoogte van uw uitkering zo snel mogelijk aan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente door te geven. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over samenwonen, werk of een schenking;
 • te komen als de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente of het Werkplein u oproept voor een gesprek;
 • mee te werken aan een onderzoek als de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente dit nodig vindt;
 • de gemaakte afspraken na te komen.

Tegenprestatie

Als u een uitkering van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente ontvangt, mag die u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Dat is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. U doet dit werk korte tijd.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis .

Naar het buitenland

Heeft u plannen voor een vakantie of reis naar het buitenland? Meld deze dan vooraf bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente. Ook dit hoort bij de inlichtingenplicht. U kunt niet langer dan in totaal 4 weken naar het buitenland gaan met behoud van uw bijstandsuitkering. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets anders, bijvoorbeeld familiebezoek. Gaat u langer weg? Dan wordt uw uitkering stopgezet.

Overtreden van de verplichtingen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan krijgt u te maken met een maatregel door de uitkeringsinstantie . U krijgt dan 1, 2 of 3 maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering.
Heeft u inkomsten of wijzigingen niet doorgegeven en daardoor te veel bijstandsuitkering gekregen? Dan krijgt u een boete , en u moet ook het bedrag aan bijstand dat u te veel heeft gekregen terugbetalen.

Geldfit inloopspreekuur

Heeft u vragen over uw financiën of heeft u advies of hulp nodig bij uw administratie? Bijvoorbeeld bij het op orde brengen van post en rekeningen, het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen? Dan kunt u terecht bij het spreekuur Geldfit, iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in de Bibliotheek Keizerslanden. Dit is een inloopspreekuur waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Het spreekuur is een activiteit van Sallandse dialoog, een samenwerking van verschillende organisaties in Deventer.

Meer informatie over het GeldFitspreekuur

Hulpaanbod

Bijstand

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen...

Organisaties

Uitzendbureaus

Uitzendbureau.nl

 085-40 19 579 uitzendbureau.nlPrinses Margrietstraat 315831EZBoxmeer

Oudvit Personeelsdiensten

 0512-54 80 77 oudvit.nlJanssenlaan 109207JDDrachten

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod