Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Recht op bijstand

Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals eten, kleding en een zorgverzekering.

Wanneer recht op bijstand?

U kunt recht hebben op een bijstandsuitkering als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U bent Nederlander of met een Nederlander gelijk gesteld. Dit geldt voor u als u uit het buitenland komt en een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • U heeft niet genoeg inkomsten om van te leven. Woont u samen met een partner met voldoende inkomsten? Dan heeft u (samen) geen recht op bijstand.
  • U heeft geen of weinig vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een eigen huis, auto of dure sieraden.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U bent 18 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

Jonger dan 18

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moeten je ouders de kosten van eten, kleding, opleiding enzovoort voor jou betalen. In noodgevallen kan de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente jou bijzondere bijstand geven.

18 tot 27 jaar

Jongeren van 18 tot 27 jaar moeten eerst zelf op zoek naar werk, scholing of een combinatie van beide, afgestemd op hun situatie. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze, indien nodig, een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. In alle andere gevallen krijgen zij geen uitkering van de gemeente. Lees meer op de website van het Jongerenloket Deventer.

66 jaar of ouder

Bent u 66 jaar en 4 maanden of ouder (in 2019)? Dan krijgt u een AOW-pensioen. Is uw AOW-pensioen erg laag omdat u niet altijd in Nederland heeft gewoond? Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling voor ouderen krijgen. U kunt deze aanvragen bij de SVB.

Geldfit inloopspreekuur

Heeft u vragen over uw financiën of heeft u advies of hulp nodig bij uw administratie? Bijvoorbeeld bij het op orde brengen van post en rekeningen, het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen? Dan kunt u terecht bij het spreekuur Geldfit, iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in de Bibliotheek Keizerslanden. Dit is een inloopspreekuur waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Het spreekuur is een activiteit van Sallandse dialoog, een samenwerking van verschillende organisaties in Deventer.

Meer informatie over het GeldFitspreekuur

Hulpaanbod

Bijstand

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod