Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Re-integratie wil zeggen met hulp weer aan het werk gaan. Wie er verantwoordelijk is voor deze hulp aan u, hangt af van uw uitkering.

Gemeente-uitkering of geen uitkering

U heeft een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ) of een Anw-uitkering. Of u heeft geen uitkering maar u wilt wel hulp. U kunt hulp krijgen van de gemeente.

WW of IOW

U heeft een WW-uitkering of een IOW-uitkering. U kunt hulp krijgen van UWV .
Er is een uitzondering: Werkte u voor de overheid of het onderwijs? Laat dit dan aan UWV weten. Uw ex-werkgever moet u helpen met het vinden van werk.

WAO, WGA, Waz, Wajong of Ziektewet

U heeft een WAO-, WGA-, Waz- of Wajong-uitkering of een Ziektewetuitkering. U kunt hulp krijgen van UWV .
Er is een uitzondering: Heeft u een WGA-uitkering van een werkgever die niet is aangesloten bij UWV? Dan moet uw werkgever u helpen bij uw re-integratie. Uw werkgever kan dit uitbesteden aan een verzekeringsmaatschappij of een re-integratiebedrijf.

Werkgever betaalt door

U heeft een werkgever die uw loon doorbetaalt. U kunt hulp krijgen van uw werkgever. Die kan daarvoor de bedrijfsarts of arbodienst inschakelen, of een re-integratiebedrijf.
Kunt u niet meer aan de slag bij uw eigen werkgever of doet uw werkgever niets of te weinig? Neem dan contact op met UWV.

Vergelijk hulpaanbod