Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

De IOAZ-uitkering is een bijstandsuitkering voor oudere zelfstandigen die met hun bedrijf zijn gestopt. De letters IOAZ zijn een afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Sinds 2006 kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen al geen IOAZ-uitkering meer krijgen. De IOAZ is er nu alleen nog voor 55-plussers die met hun bedrijf zijn gestopt. Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Vermogen

De IOAZ vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Het voordeel van de IOAZ boven de bijstand is dat u veel meer vermogen mag hebben. Vermogen is: spaargeld, een koophuis, een auto of caravan, en het vermogen in uw eigen bedrijf.

Aanvragen

Een IOAZ-uitkering kunt u aanvragen bij het GROS. Het GROS is het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt. Let op! U moet de IOAZ-uitkering aanvragen vóórdat u stopt met uw bedrijf.
Wanneer uw aanvraag compleet is, heeft het GROS 8 weken de tijd om te beslissen of u een IOAZ-uitkering kunt krijgen. Soms duurt de beslissingstermijn wat langer.

Recht op IOAZ

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u aan al deze voorwaarden voldoet:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u hebt nog geen recht op AOW.
  • U stopt na uw 55e verjaardag met uw bedrijf.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • U heeft de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt. De 7 jaar daarvoor heeft u bij een werkgever óf als zelfstandige gewerkt.
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt (dat is gemiddeld zo'n 24 uur per week). Werkte uw partner mee? Dan moet uw partner 525 uur of meer per jaar in het bedrijf hebben gewerkt.
  • De winst uit uw bedrijf plus eventuele andere inkomsten (loon, WW- of Waz-uitkering) was de laatste 3 jaar gemiddeld minder dan € 25.909 bruto per jaar. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.140 bruto per jaar (bedragen per 1 juli 2020). Het GROS zal dit onderzoeken.
Vergelijk hulpaanbod