Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Het GROS beslist hoe hoog uw IOAZ-uitkering is. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van u en uw partner en naar uw vermogen. Hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager uw uitkering zal zijn.

Inkomen

Onder inkomen valt inkomen uit werk of een andere uitkering of pensioen. Huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee als inkomen.

Vermogen

Vermogen is het totaal van uw bezittingen. Bij de IOAZ is uw vermogen niet van invloed op uw uitkering zolang dat vermogen € 136.848 of minder is (in 2020). Meer vermogen telt wel mee voor uw uitkering. 3% van uw vermogen boven de € 136.848 wordt gezien als inkomen. Dit wordt gekort op uw uitkering. U mag naast het bedrag aan vermogen nog € 131.627 aan pensioenvoorziening houden. Dit vermogen - en het pensioen - hoeft niet op een (spaar)rekening te staan, maar mag ook in uw bedrijf zitten.

Hoogte IOAZ-uitkering

De maximumbedragen van de IOAZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vergelijk hulpaanbod