Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

U kunt op 2 manieren met behoud van WW een bedrijf starten.

Starten met startperiode

Begint u als zelfstandige op of na de dag dat uw WW-uitkering ingaat? Dan krijgt u een half jaar de tijd om op te starten. U ontvangt dan 26 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden. U kunt bijvoorbeeld opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. U hoeft niet te solliciteren tijdens de startperiode.
Heeft u minder dan 26 weken recht op WW? Dan duurt de startperiode tot het einde van uw WW-uitkering.

Voorwaarden voor de startperiode

Als de kans groot is om met uw eigen bedrijf voldoende geld te verdienen om van te leven, krijgt u van UWV toestemming voor de startperiode. Daarnaast moet u de online training van UWV hebben gevolgd.
U mag tijdens de startperiode geen opdrachten doen voor uw ex-werkgever.

Starterskrediet

In de startfase kunt u ook een starterskrediet aanvragen. Uw gemeente kan op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een rentedragende lening verstrekken.

Starten zonder startperiode

UWV berekent op basis van uw gewerkte uren een 'fictief inkomen' per maand. Het is een berekening, niet uw maandelijkse inkomen. Dit fictieve inkomen wordt blijvend van uw WW-uitkering afgetrokken. Als u (tijdelijk) minder uren werkt, ontvangt u niet meer WW. Voor het aantal uren waarvoor u nog WW ontvangt, moet u blijven solliciteren. Uw WW-uitkering stopt als uw inkomsten uit werk of uw eigen bedrijf per maand hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon.

Herlevingstermijn

Stopt u binnen een bepaalde periode met uw bedrijf, dan komt u misschien weer in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze periode wordt de herlevingstermijn genoemd. De duur van de herlevingstermijn hangt af van hoelang u recht had op WW. Dit kan pas als de startperiode van 26 weken voorbij is. Voor meer informatie neemt u contact op met UWV.

Organisaties

UWV

UWV Kantoor Apeldoorn

 088-89 89 294 uwv.nlDeventerstraat 437311LVApeldoorn

UWV Zwolle

 0900-92 94 uwv.nlKoggelaan 58017JHZWOLLE

Vergelijk hulpaanbod