Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Als ondernemer bent u verplicht u aan te melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bekijkt of u inkomstenbelasting moet betalen. Misschien moet u ook omzetbelasting (btw) betalen.

Tips!

  • Voor de inkomstenbelasting moet u uw inkomsten opgeven. Dat doet u elk jaar achteraf met de online aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft de meeste gegevens al voor u ingevuld. U moet ze nog wel controleren. Soms stuurt de belastingdienst een voorlopige aanslag. Dit is een voorlopig berekening van wat u moet betalen of terugkrijgt aan belasting.U krijgt later de definitieve aanslag.
  • U krijgt een aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet.
  • U krijgt een aanslag voor de premies volksverzekeringen (AOW, Wlz en Anw).
  • Bent u btw-plichtig? Dan moet u btw in rekening brengen aan uw klanten. Deze btw betaalt u elk kwartaal door aan de Belastingdienst. Heeft u een jaaromzet van € 20.000 of minder? Dan kunt u gebruikmaken van de aftrekpost kleineondernemersregeling (KOR). De KOR is een btw-vrijstelling.
  • Doet u er freelance wat bij? Of wilt u kleinschalig blijven werken? Geef uw inkomsten dan op als inkomsten uit overige werk.
  • Wilt u met uw bedrijf uw hoofdinkomen verdienen? Dan geeft u uw inkomsten op als winst uit onderneming.
  • Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er) met een eenmanszaak? Met een modelovereenkomst van de Belastingdienst kunt u aan opdrachtgevers laten zien dat u zelfstandige bent. Uw opdrachtgevers hoeven dan geen loonbelasting en premies voor u af te dragen.
  • Er zijn aftrekposten voor ondernemers, bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Informatie

Meer informatie over belastingen en de modeloverkomsten vindt u op belastingdienst.nl.

Vergelijk hulpaanbod