Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Tozo: ondersteuning zelfstandigen vanwege het coronavirus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een gemeentelijke noodvoorziening voor zelfstandigen die in de knel komen door de coronacrisis. U kunt controleren of u in aanmerking komt via de Krijg ik Tozo check van de Rijksoverheid. De regeling loopt nog tot 1 juli 2021.

Voor het doen van een aanvraag kunt u terecht bij het GROS.

Meer lezen over Tozo.

Heeft u een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk geldgebrek, bijvoorbeeld door ziekte? Dan kunt u bijstand vragen bij het GROS. U kunt misschien bedrijfskapitaal of een maandelijkse uitkering krijgen. Bedrijfskapitaal is een bedrag in één keer, bedoeld om uw bedrijf te ondersteunen. Een maandelijkse uitkering is bedoeld om uw inkomen aan te vullen.

Andere oplossingen

Maar eerst kijkt het GROS of de problemen ook anders opgelost kunnen worden. Heeft u bijvoorbeeld al geprobeerd geld te lenen bij de bank? Eventueel met behulp van een borgstellingsfonds? Als er geen andere oplossingen zijn, kan het GROS helpen.

Wanneer wel bijstand?

Voordat u bijstand voor zelfstandigen krijgt, kijkt het GROS of u aan alle voorwaarden voldoet:

  • U bent zelfstandige. Dat wil zeggen dat u minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) werkt. Werkt uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet uw partner minimaal 525 uur werken.
  • U bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in Nederland.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u werkt als zelfstandige in Nederland.
  • U heeft alle papieren en vergunningen die nodig zijn voor uw beroep als zelfstandige.

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U kunt bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij het GROS.
Als zelfstandige moet u bij de aanvraag van de bijstand gegevens kunnen tonen over uw bedrijfsinkomen en bedrijfsvermogen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de winst-en-verliesrekening:
  • een toelichting op de laatste 3 boekjaren:
  • en gegevens over inkomen van u en uw gezin dat u buiten het bedrijf om heeft verdiend.

Het GROS zal uw gegevens controleren en beoordelen.
Voor starters gelden andere voorwaarden.

Beslistermijn

Het GROS neemt binnen 13 weken een beslissing over uw aanvraag. U krijgt hierover een brief toegestuurd.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod