Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Hulpaanbod van: Solis Paramedische Centra

De ergotherapeut richt zich op: - Het in kaart brengen van uw mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen door middel van een observatie/ onderzoek; - Het opnieuw of op een andere manier aanleren van handelingen (bijvoorbeeld een-handig leren koken); - Het in kaart brengen van de voor u noodzakelijke voorzieningen of zorg; - Geven van advies over en begeleiding bij de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en zorg; - Het trainen van het gebruik van hulpmiddelen en voorzieningen. De afdeling ergothe-rapie beschikt over een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen. Deze kunnen door u worden uitgeprobeerd. - Geven van advies over en begeleiding bij hulpvragen ten aanzien van arbeid en dagbesteding (hobby’s); - Preventie, bijvoorbeeld om de kans op vallen te verminderen of om doorliggen te voorkomen. - Het geven van advies aan verzorgers/ mantelzorgers over de te verlenen zorg en de belasting die dat met zich mee brengt met als doel overbelasting van de verzorgers/mantelzorgers te voorkomen

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

De paramedische behandeling wordt uitgevoerd door ergotherapeuten met een vierjarige Hbo-opleiding ergotherapie en ruime ervaring in de ouderen- en verpleeghuiszorg. Deskundigheid wordt op peil gehouden door het intercollegiaal overbrengen van informatie(zowel binnen het team van Ortis als in de regio en landelijk), bestuderen van vakliteratuur, volgen van opleidingen en cursussen en multidisciplinaire samenwerking.

Specialisaties
 • Chronische aandoeningen, o.a. COPD, pijn of vermoeidheid
 • Hersenletsel/-aandoeningen
 • Orthopedische aandoening, o.a. reuma of artrose
 • Spierziekten
 • Veroudering, o.a. dementie of parkinson
 • Werkplekaanpassingen
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of specialist
Duur

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Per jaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie. Ook als mantelzorger komt u in aanmerking voor 10 uur ergotherapie.

Bezoekadres
Smedenstraat 1177411RA Deventer0570-68 58 99

Thuis of in de praktijk.

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m vrijdag uitsluitend volgens afspraak.

Kosten

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Derhalve valt onder de regeling van de algemene bijdrage per jaar per verzekerde. Niet alle hulpmiddelen worden (volledig) vergoed.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

nee

Contracten met zorgverzekeraars
 • ASR: De Amersfoortse
 • ASR: Ditzo
 • Achmea: De Friesland Zorgverzekeraar
 • Achmea: FBTO
 • Achmea: Aon
 • Achmea: Interpolis
 • Achmea: OZF Achmea
 • Achmea: Pro Life
 • Achmea: Zilveren Kruis Achmea
 • CZ: CZ
 • CZ: OHRA
 • DSW: DSW
 • DSW: Stad Holland
 • DSW: inTwente
 • ENO: Salland
 • Menzis: Anderzorg
 • Menzis: Menzis
 • ONVZ: ONVZ
 • ONVZ: PNOzorg
 • ONVZ: VvAA
 • VGZ: IZA
 • VGZ: UnivĂ©
 • VGZ: VGZ
 • VGZ: Zorgverzekeraar UMC
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid
Registraties en keurmerken
 • BIG
 • KP (Kwaliteitsregister Paramedici)
Aanvragen en vervolgprocedure

Zodra de verwijzijng bij de afdeling ergotherapie binnen is, zal de ergotherapeut u bellen voor een erste afspraak. Er is geen sprake van een wachtlijst. Hierdoor kunt u snel geholpen worden. U kunt ook zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Bijzonderheden

Woonzorgcentrum Groote en Voorster is gelegen in de binnenstad van Deventer en is goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Doelgroep-toelichting

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen, ongeacht leeftijd, die door lichamelijke en/of psychische problemen de gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ergotherapie
Vergelijk hulpaanbod