Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Algemene informatie

Uw gezondheid is een kostbaar goed. Daar is Solis paramedische centra zich bijzonder van bewust. Heeft u een vraag of klacht en wilt u goed geholpen worden? Bij Solis Paramedische centra staat de mens centraal. U kunt van ons professionele, kwalitatief hoogwaardige behandeling verwachten. Dat is vanzelfsprekend. Maar wij doen méér. Team van therapeuten Met een groot team aan therapeuten beschikken we over veel kennis. Solis Paramedische centra bundelt deze kennis. Onze therapeuten werken veel samen om uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen of te behandelen. Wij staan met ons team als het ware om u heen en bieden daarmee de best mogelijke behandeling. Ook buiten openingstijden De klant centraal stellen betekent voor ons dat wij ons op u afstemmen. En als de agenda het niet toelaat afspraken binnen de reguliere openingstijden te maken, dan maken wij afspraken buiten openingstijden. Zo doet Solis Paramedische centra dat. Uw vraag centraal  heeft met iedereen die zich meldt met een vraag een uitgebreid intakegesprek. In dit vraaggesprek informeert de therapeut naar uw klachten, waar en wanneer u beperkingen ervaart en wat u graag zou willen. Daarna volgt een (lichamelijk) onderzoek. Met al deze gegevens wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Indien nodig kan het gebeuren dat u door een team van specialisten behandeld wordt. Een behandeling stemmen wij altijd af op uw persoonlijkheid, situatie, klachten of specifieke vragen. Wij gaan als volgt te werk: We maken duidelijke afspraken over het aantal behandelingen en de rol die u hierbij zelf kan spelen. Samen met u volgen we het proces kritisch en evalueren we de behandelingen na een aantal weken. Elke behandeling start steeds met een (uitgebreid) gesprek. We bespreken bestaande klachten, effecten van eerdere behandelingen etcetera. Vervolgens doen we een lichamelijk onderzoek. Op basis van de bevindingen vertellen we wat we die sessie gaan doen en gaan we aan de slag. Na afloop van een behandeling is er tijd om even rustig te ontspannen en mogelijke reacties te bespreken. Continu aandacht voor kwaliteit U verdient de beste mogelijke zorg en wij leveren die. Officieel geregistreerde fysiotherapeuten Onze therapeuten zijn allen geregistreerd in het officiële kwaliteitsregister. Op www.defsyiotherapeut.com staan alle fysiotherapeuten geregistreerd. Onze overige disciplines staan geregistreerd bij: het kwaliteitsregeister voor paramedici en het kwaliteitsregister voor pedicures. Daarnaast zijn we ingeschreven in het Nederlands register voor de gezondheidszorg: het BIG-register. Dit staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De inschrijving duidt erop dat de ingeschreven personen een door de wet beschermde titel voeren en door de overheid erkende beroepsopleidingen hebben gevolgd . Samenwerking met zorgverzekeraars. Ortis voldoet aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit en doelmatig werken. Solis Paramedische centra werkt samen met alle zorgverzekeraars. Uw tevredenheid. Toetsen wij graag om onze zorg verder te verbeteren. Hiertoe gebruiken wij de CQ-index van Qualizorg. Na een behandelperiode zullen we u dan ook (digitaal) uitnodigen voor het invullen van een tevredenheidsonderzoek. Algemene leveringsvoorwaarden Bent u geïnteresseerd in de algemene leveringsvoorwaarden? Bekijk dan de Algemene Leveringsvoorwaarden Solis Paramedische centra

Contactinformatie

 0570-68 58 99Smedenstraat 1177411RA Deventer zorggroepsolis.nlLaatste controle: juni 2021

Plan route

Postadres
Postbus 50147400GC Deventer

Toegankelijkheid

Toegankelijk: Ja

Openingstijden

Contactpersoon

Hulpaanbod

Diëtetiek

Een diëtist kan u helpen bij problemen met voeding in de breedste zin van het woord. Zo kan zij u helpen bij het samenstellen van een gezonde voeding, maar ook bij het aanpassen van uw voeding bij ziekte.

Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op: - Het in kaart brengen van uw mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks handelen door middel van een observatie/ onderzoek; - Het opnieuw of op een andere manier aanleren van handelingen (bijvoorbeeld een-handig leren koken); - Het in kaart brengen van de voor...

Fysiotherapie

Tijdens de eerste zitting vindt een intake met onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden met u besproken, daarna wordt samen met u een behandelplan opgesteld en vindt de behandeling plaats.

Logopedie

Tijdens de eerste zitting vindt een intake en onderzoek plaats. Aan de hand van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken, waarna een afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod