Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Hulpaanbod van: Kadera

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. De vrouw woont (met haar kinderen) in een eigen appartementje met in de meeste gevallen een woonkamer met keukentje en een badkamer.

Zowel de vrouwen als de kinderen in de opvang krijgen hulp en begeleiding om (weer) sturing te geven aan het eigen leven. Het is de bedoeling dat zij weer perspectief zien en krijgen bij terugkeer in de samenleving of een passende vervolgplek. De hulp die geboden wordt, sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeftes van de hulpvrager(s) en is gericht op zo min mogelijk ingrijpen en zoveel mogelijk effect. Daarbij gaat het om het versterken of het hervinden van de eigen kracht. Voor het oplossen van de problematiek wordt niet alleen op de cliënt gefocust maar ook op de directe omgeving, want een systeemgerichte aanpak blijkt een voorwaarde voor het stoppen van huiselijk geweld. Middels een actieplan werkt de vrouw aan haar doelen.

Kadera biedt verschillende vormen van opvang: crisisopvang, intensieve zorg, begeleid wonen, Safe Houses, noodbeddenopvang.

Nazorg
Al tijdens het verblijf in de opvang werkt de vrouw aan haar terugkeer in en deelname aan de maatschappij. Dat gebeurt ook tijdens de nazorg. Zij woont zelfstandig en krijgt ondersteuning via huisbezoeken. Doel hiervan is om de cliënt voldoende vaardigheden te laten ontwikkelen om zelfstandig, of met de hulp van anderen, een eigen huishouden te runnen en te beschikken over een sociaal netwerk. Tijdens de nazorg wordt ook gewerkt met een actieplan.
Ook voor de nazorg werkt Kadera samen met andere organisaties zoals maatschappelijk werk en RIBW.

Contactinformatie

Kadera aanpak huiselijk geweld 088-42 22 495Postbus 10588001BB Zwolle kadera.nl

Meer informatie

Doelgroepen

Slachtoffers huiselijk geweld, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Kinderen kunnen met hun moeder meekomen naar de opvang.

Voor jonge moeders die te maken hebben met huiselijk geweld is er een apart opvangvoorziening. Zij wonen in een gemeubileerd appartement en krijgen een 'eigen' casemanager toegewezen. De begeleiding is sterk gericht op de toekomst en op het systeem (gezin, relatie) waarin de jonge moeder functioneert.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

Indien een vrouw een plek in de opvang wil, kan zij zelf contact opnemen met Kadera of iemand kan dat voor haar doen.

Bezoekadres
Postbus 10588001BB Zwolle088-42 22 495Kadera aanpak huiselijk geweld
Is de opvang bedoeld voor dak- en thuislozen?
  • nee, voor andere doelgroep, namelijk:
Opvang voor specifieke doelgroep?
  • mannenopvang
  • opvang voor slachtoffers van mensenhandel of loverboys
  • vrouwenopvang
Door wie?

Door professionele medewerkers

Inhoud & werkwijze

Meestal verblijft een vrouw (met haar kinderen) eerst in de Crisisopvang. Daar is ze veilig en kan ze tot rust komen. Er wordt bekeken wat zij verder nodig heeft en welke zorg het beste bij haar past. De vrouw kan vervolgens naar de intensieve opvang, naar Begeleid Wonen of naar een ketenpartner.

Tijdens haar verblijf in de opvang maakt de vrouw samen met haar hulpverlener een actieplan voor wat ze wil leren en veranderen. Uitgegaan wordt van de kracht en mogelijkheden om te veranderen. Daar ligt de focus en niet op tekortkomingen. De begeleiding die Kadera biedt is op maat en afhankelijk van de wensen van de cliënt.

De hulpvraag wordt altijd gezien als een systeemvraag. Het geweld ontstaat niet door één persoon, maar ontstaat door de samenhang en interactiepatronen binnen het systeem. Betrokkenen zijn: pleger, slachtoffer en anderen (directe of indirecte getuigen). Alle betrokkenen hebben een aandeel in het ontstaan van het geweld en hebben krachten om bij te dragen aan het herstel van veiligheid en het stoppen van geweld. Vanuit de driehoek vader, moeder en kind(eren) worden interventies op verschillende niveaus ingezet.
Kadera heeft de basis in huis om vanuit Krachtwerk en Veerkracht systeemgericht te werken aan het herstel van het systeem.

Duur

De duur van het verblijf is afhankelijk van wat de client nodig heeft. Er is geen maximale verblijfsduur.

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Kadera werkt systeemgericht. Voor het oplossen van de problematiek richt Kadera zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de directe omgeving.

Op welke dagen en tijden?

Kadera is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken.
De opvang is 24 uur per dag.

Kosten

De cliënt in de opvang betaalt per maand een eigen bijdrage.

Kortingsmogelijkheden

Geen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Opvang Maatschappelijke opvang
Vergelijk hulpaanbod