Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Algemene informatie Contract met de gemeente

Kadera aanpak huiselijk geweld

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichtingen en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

De hulp die Kadera biedt, is breed. We denken mee hoe het geweld gestopt kan worden, blijven betrokken tot het beter gaat en ondersteunen mensen die hun leven weer op gaan pakken.

Ons aanbod in het kort

  • Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en trainingen in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en in aan huiselijk geweld gerelateerde thema’s.
  • In groepstrainingen geven we vrouwen en mannen die te maken hebben (gehad) met geweld in hun relatie, handvatten om anders om te gaan met relaties en gevoelens. Ook reiken we ze handvatten aan om zich sterker te voelen.
  • Mensen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden, kunnen de hulp van Kadera inroepen. Bijvoorbeeld gezinnen waar veel spanningen en ruzies zijn, en soms ook geweld. Of vrouwen en mannen die een gewelddadige partner hebben gehad en bang zijn weer een gewelddadige partner te treffen. Samen met hen bekijkt de ambulant begeleider van Kadera hoe de veiligheid vergroot kan worden, ruzies voorkomen, het huiselijk geweld gestopt of herhaling ervan voorkomen. 
  • Het Personenalarm AWARE biedt bescherming aan vrouwen, mannen en hun kinderen die bedreigd worden door een ex-partner of familielid.
  • Vrouwen en mannen en hun kinderen kunnen onderdak, bescherming en veiligheid in de opvang krijgen. We begeleiden ze om de eigen kracht weer terug te vinden en de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast ondersteunen we ze naar een zelfstandig en veilig bestaan en naar deelname aan de maatschappij.
  • Jonge moeders tussen de 16 en 23 jaar die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld kunnen met hun kind terecht in de opvang en krijgen hier begeleiding.

Contactinformatie

 088-42 22 495 (Receptie) 0900-43 33 333 (Hulpverlening) www.kadera.nlLaatste controle: januari 2021

Openingstijden

Contactpersoon

Hulpaanbod

coordinatie op ondersteuningsplan

Gewerkt wordt met de methodiek Krachtwerk. Krachtwerk gaat uit van de krachten van vrouwen en hun omgeving. De omgeving wordt gezien als een hulpbron en mogelijkheid tot herstel. Krachtwerk versterkt de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van vrouwen. Zelfsturing staat centraal en...

Contract met de gemeente

Begeleiding

Meestal verblijft een vrouw (met haar kinderen) eerst in de Crisisopvang. Daar is ze veilig en kan ze tot rust komen. Er wordt bekeken wat zij verder nodig heeft en welke zorg het beste bij haar past. De vrouw kan vervolgens naar de intensieve opvang, naar Begeleid Wonen of naar een ketenpartner....

Contract met de gemeente

Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld

Kadera biedt opvang aan vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. De vrouw woont (met haar kinderen) in een eigen appartementje met in de meeste gevallen een woonkamer met keukentje en een badkamer. Zowel de vrouwen als de kinderen in de opvang krijgen hulp en...

Nazorg

Cliënten die in de opvang hebben gezeten, kunnen gebruik maken van onze nazorg. Dit betekent dat zij wanneer zij zelfstandig of met de hulp van anderen een eigen huishouden runnen in Overijssel en beschikken over een sociaal netwerk, één keer per week de casemanager thuis op bezoek krijgen....

deskundigheidsbevordering

Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en trainingen om mensen handelingsbekwaam te maken in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. De scholing kan incompany afgenomen worden of via een open trainingsaanbod waar geïnteresseerden zich individueel voor kunnen inschrijven.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Opvangcentrum Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod