Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Anw

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in sommige gevallen een inkomen voor mensen wiens partner overleden is en voor kinderen van wie beide ouders overleden zijn.

Anw voor partners

Als uw partner overlijdt, kan het zijn dat u recht heeft op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering).

Anw voor kinderen

Kinderen van wie beide ouders overleden zijn kunnen misschien een Anw-uitkering krijgen.

Vergelijk hulpaanbod