Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Pensioen

AOW, aanvullend pensioen, tips om oude pensioenen op te sporen, pensioentekort, pensioen en scheiding, gevolgen van een uitkering voor uw pensioen.

AOW

Wat is AOW-pensioen?

Basispensioen voor iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt. De AOW-leeftijd gaat de komende jaren stijgen.

Hoeveel AOW-pensioen krijg ik?

De netto AOW is gelijk aan 70% van het netto minimumloon. Woont u samen, dan krijgt u minder AOW.

Hoe vraag ik mijn AOW-pensioen aan?

U vraagt uw AOW aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

AOW-pensioen als uw partner in een Wlz-instelling woont

Woont uw partner langdurig in een verpleeghuis, dan kunt u een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen.

AOW-pensioen en buitenland

Heeft u in het buitenland gewoond en gewerkt? Dan krijgt u waarschijnlijk minder AOW.

AIO-aanvulling voor mensen met een laag AOW-pensioen

Is uw AOW-pensioen lager dan het sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een AIO-aanvulling.

Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen

Veel werknemers sparen pensioen via hun werk. Heeft uw werkgever geen pensioenregeling of bent u zelfstandige, dan kunt u zelf pensioen regelen.

Oude pensioenen opsporen

Oude pensioenen opsporen

Tips om erachter te komen bij welke pensioenuitvoerders u tot nog toe pensioen heeft opgebouwd.

Pensioentekort

Wat is een pensioentekort?

Een pensioentekort kan ontstaan als uw werkgever geen pensioenregeling heeft. Of als u vaak van baan bent veranderd, of eerder stopt met werken.

Sparen bij een bank of verzekeraar

U kunt zelf pensioen sparen bij een verzekeraar of bank.

Andere manieren van sparen voor een aanvullend pensioen

Sparen, beleggen of extra aflossen op uw hypotheek. Als zelfstandige sparen voor ZZP-pensioen, of een deel van de winst wegzetten als oudedagsreserve.

Pensioentekort door wisseling pensioenfonds

Waardeoverdracht en indexering als oplossingen voor een pensioentekort.

Vrijwillig verzekeren voor AOW

Woont u in het buitenland, dan kunt u zich vrijwilliger verzekeren voor de AOW. Zo kunt u later toch aanspraak maken op AOW-pensioen.

Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding

Gaat u scheiden, dan geldt in veel gevallen een wettelijke pensioenverdeling tussen u en uw ex-partner.

Uitkering en pensioen

Uitkering en pensioen

Arbeidsongeschiktheid kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Vraag bij uw pensioenfonds na hoe dit zit.

Vergelijk hulpaanbod