Hulpaanbod van: IrisZorgContract met de gemeente

IrisZorg Deventer biedt begeleiding en ondersteuning op maatschappelijk en sociaal gebied.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Verwijzing door gemeente Deventer is noodzakelijk
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding geschiedt via de coördinator van de gemeente Deventer.

Doelgroepen

Werkzoekenden, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Begeleiding en ondersteuning aan ex-gedetineerde burgers uit Deventer.

Door wie?

Maatschappelijke hulpverleners van IrisZorg

Inhoud begeleiding

Begeleiding bestaat uit:
- opstarten inkomen
- opvang huisvesting
- ondersteuning schuldsanering
- dagbesteding
- doorverwijzing binnen IrisZorg danwel naar andere instellingen b.v. Dimence, Tactus

Kosten begeleiding

geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding