Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Logopedie

Hulpaanbod van: Carinova Woonzorg

Na de aanmelding zal met u samen gezocht worden naar een geschikte dag en tijd. Tijdens de eerste zitting vindt een intake plaats en zal gestart worden met een onderzoek. Een behandelplan zal voor u worden opgesteld en met u besproken worden. Een behandeling duurt 30 minuten. Voor de afasietherapie is dit 60 minuten.

Contactpersoon

Meer informatie

Aandoeningen & Behandelmethoden

Logopedische problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Zoals bijvoorbeeld: afasie, slikproblemen, ziekte van Parkinson, Dementie

Specialisaties

Slikstoornissen Afasie (geregistreerd in afasieregister) Dysartrie Communicatiestoornissen na een letsel in de rechter hemisfeer Stem Dementie Alternatieve communicatiemiddelen

Registraties en keurmerken
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Overige kwalificaties, namelijk: Geregistreerd in kwaliteitsregister
  Geregistreerd in afasieregister
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Afasie Therapeuten (NVAT)
  Lid van het Park(inson)-net.
Indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • verwijzing door huisarts, tandarts of specialist
Behandellocatie
 • In de praktijk en/of thuis
Op welke dagen en tijden?

Werkdagen 8.00 - 18.00 uur

Avondbehandeling mogelijk
 • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt voor een behandeling contact opnemen met de logopediste van Carinova. Zij zal u informeren over de behandelmogelijkheden, de kosten en vergoedingsmogelijkheden door de zorgverzekering.

Doelgroep-toelichting

Kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Kosten

Tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekering

Wanneer (deels) vergoed?

Logopedie wordt volledig vergoed door uw basisziektekostenverzekering.

Contracten met zorgverzekeraars
 • CZ: CZ
 • Achmea: Interpolis
 • VGZ: IZA
 • VGZ: IZZ Zorgverzekeraar
 • CZ: OHRA
 • ENO: Salland
 • VGZ: VGZ
 • Achmea: Zilveren Kruis Achmea

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Logopedie
Vergelijk hulpaanbod