Hulpaanbod van: IrisZorgContract met de gemeente

Ambulante begeleiding is een vorm van begeleiding waarbij cliënten ondersteuning kunnen krijgen.

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Bij een voorliggend traject binnen de Nachtopvang of Crisisopvang kunnen mensen de eerste drie maanden zonder beschikking Begeleiding Thuis krijgen. In andere gevallen is een beschikking van de gemeente nodig. 

Doelgroepen

Alleenstaande ouders, Alleenstaanden, Gezinnen, Mensen met sociale problemen, Slachtoffers huiselijk geweld, Verslaafden/ex-verslaafden, Zwangeren, Mensen met financiƫle problemen, Minima, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met psychische problemen, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Begeleiding Thuis (ambulante hulpverlening) helpt mensen om zelfstandig te (blijven) wonen. IrisZorg biedt dan bijvoorbeeld hulp hulp bij problemen op het gebied van financiën, relaties, opvoeding, verslaving of het ontbreken van een goed dagritme. In Deventer is Begeleidng Thuis bedoeld voor mensen die een traject (hebben) doorlopen in de Crisisopvang of Beschermd Wonen, en mensen die al zelfstandig wonen maar nog ondersteuning nodig hebben.

Door wie?

Begeleiding wordt gegeven door een maatschappelijk hulpverlener van IrisZorg.

Inhoud begeleiding

Client geeft aan waar hij hulp bij nodig heeft b.v. financiën, dagbesteding, sociaal en praktisch functioneren. 1 tot 2 keer in de week komt de maatschappelijk hulpverlener op huisbezoek.

Kosten begeleiding

De begeleiding die u van IrisZorg krijgt, wordt betaald vanuit de WMO. De gemeente bepaalt of u deze begeleiding nodig heeft. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de gemeente. U kunt ervoor kiezen om uw financiën door IrisZorg te laten regelen. Dit gebeurt door de onafhankelijke stichting SBA die uw geld beheert en uw financiële verplichtingen regelt, altijd in overleg met u en uw maatschappelijk hulpverlener.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding