Hulpaanbod van: Buurtbemiddeling Deventer

Een buurtbewoner kan een klacht telefonisch 0570-60 53 85) of per mail (info@buurtbemiddelingdeventer.nl) aanmelden bij de projectleider van Buurtbemiddeling Deventer. Na een telefonische intake volgt een huisbezoek van twee vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij gaan ook op huisbezoek bij de buurtbewoner die de klacht veroorzaakt. Beide buren kunnen in de huisbezoeken hun eigen kant van het verhaal doen.

Bij bereidheid van beide buren komt er een gesprek op een neutrale plek in de stad. Dit gesprek wordt geleid door de buurtbemiddelaars. Er wordt gesproken over het verleden (wat zijn de klachten en waar gaat het mis?) en over de toekomst (hoe kan de situatie worden verbeterd?). Er worden concrete afspraken gemaakt en op papier vastgelegd.

Na een week of zes bellen de bemiddelaars beide partijen op om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen.

Uitgangspunten van Buurtbemiddeling zijn:

• Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.

• Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers.

• Een bemiddeling is pas succesvol als de oplossing voor u beiden acceptabel is.

• Deelname aan bemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

• Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

• Buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie

Door wie?

Buurtbemiddelaars

Uitvoering van de dienst
  • vrijwilligerswerk
Bemiddelingsgebieden
  • buurtbemiddeling
  • conflictbemiddeling
Waar houdt de bemiddeling op?

Niet geschikt zijn:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, alcohol- en drugsverslaving, crisissituaties en conflicten binnen één familie
  • Onenigheid met instanties
  • Burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

Een buurtbewoner kan zich aanmelden voor Buurtbemiddeling door

  • telefonisch (0570-605385) contact op te nemen,
  • op de website (www.buurtbemiddelingdeventer.nl) het aanmeldformulier in te vullen
  • of door te mailen (info@buurtbemiddelingdeventer.nl)
Kosten bemiddeling

Geen

Eigen bijdrage

Geen

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Bemiddeling bij problemen