Hulpaanbod van: 's Heeren LooContract met de gemeente

In een gezinshuis wonen maximaal 4 kinderen of jongeren met een beperking. Deze kinderen kunnen niet meer permanent thuis wonen. In het gezinshuis wonen deze kinderen samen met een ouderpaar en eventueel hun eigen kinderen. Het gezinshuis biedt de kinderen een veilige plek voor opvoeding en verzorging. Kinderen worden vroegtijdig gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij. De eigen ouders worden betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Een gezin biedt het kind optimale kansen tot persoonlijkheidsontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappeljike integratie. Het biedt persoonlijke zorg en aandacht, continuïteit, structuur (leiding en regels) en voorbeeldgedrag.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

De jongeren en/of kinderen kunnen tot minimaal hun 18e jaar wonen in een gezinshuis. Er is een uitloop tot ca. 23 jaar.

Aanmelding en vervolgprocedure

Voordat een kind in een gezinshuis kan komen wonen, vindt er een zorgvuldige screening en matching plaats, waarbij het belang en de wensen van het kind altijd het uitgangspunt zijn. Het kind, zijn ouders en/of zijn voogd hebben de regie.

Doelgroepen

Kinderen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

In een gezinshuis wonen maximaal 4 kinderen of jongeren met een beperking. Deze kinderen kunnen niet meer permanent thuis wonen. In het gezinshuis wonen deze kinderen samen met een ouderpaar en eventueel hun eigen kinderen. Het gezinshuis biedt de kinderen een veilige plek voor opvoeding en verzorging. Kinderen worden vroegtijdig gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij. De eigen ouders worden betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Een gezin biedt het kind optimale kansen tot persoonlijkheidsontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappeljike integratie. Het biedt persoonlijke zorg en aandacht, continuïteit, structuur (leiding en regels) en voorbeeldgedrag.

Aantal 1&2 pers. appartementen

De gezinshuizen zijn allemaal verschillend in samenstelling. Tussen de twee en vijf kinderen wonen gemiddeld in een gezinshuis.

Over de appartement(en)

De kinderen/jongeren hebben allemaal een eigen kamer en sommigen een eigen appartement.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Gezamenlijke huishouding: De kinderen/jongeren maken deel uit van het gezins/huishouden van gezinshuisouders.
Door wie?

Gezinshuisouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en opvoeding van de kinderen/jongeren. Zij worden hierin ondersteund door een gedragswetenschapper en evt. maatschappelijk werk en kunnen gebruik maken van diverse diensten/afdelingen van 's Heeren Loo.

De eigen ouders worden betrokken bij de opvoeding van de kinderen. .

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Inhoud begeleiding

Een gezinshuis van 's Heeren Loo biedt een warm en liefdevol 'thuis' waar een kind, dat niet bij zijn eigen ouders kan wonen, kan opgroeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk in overleg met de ouders/gezinsvoogd afgestemd op de behoefte van het kind/ de jongere.Kinderen worden vroegtijdig gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij.  Een gezin biedt het kind optimale kansen tot persoonlijkheidsontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappeljike integratie. Het biedt persoonlijke zorg en aandacht, continuïteit, structuur (leiding en regels) en voorbeeldgedrag. 

Naam Locatie

Gezinshuizen

Op diverse plaatsen in Overijssel en Gelderland hebben wij gezinshuizen.

Afstand tot openbaar vervoer
  • 500 tot 1000 meter: dit is bij verschillende gezinshuizen anders, gemiddeld tussen de 500 en 100 meter.
Huur (incl./excl. servicekosten)

Het wonen in een gezinshuis wordt bekostigd vanuit de WLZ of jeugdwet. Hiervoor is een indicatie verblijf nodig.Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Telefoon: 088-0365030E-mail: klantcontact.oost-nederland@sheerenloo.nl

Overige kosten

voor ieder kind/jongere wordt een individuele begroting opgemaakt, voor kosten die buiten de WLZ of jeugdwet vallen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen