Algemene informatie

Stichting ZorgTendens biedt ondersteuning en (ambulante) begeleiding aan (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische of psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met een (licht)verstandelijke beperking, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.

Stichting ZorgTendens biedt twee vormen van zorg:
* Begeleid wonen (kamertraining) cq woonbegeleiding binnen een kleinschalige woonvoorziening
* Ambulante begeleiding en gezinsondersteuning

Contract met de gemeente

Contactinformatie

 06-24 78 05 05Oranjelaan 467431AC Diepenveen zorgtendens.nlLaatste controle: december 2018

Plan route

Openingstijden

Hulpaanbod

Regie op gestructureerd huishoudenContract met de gemeente

De gedragswetenschapper stelt samen met de cliënt leerdoelen op en vervolgens zal de begeleiding begeleidingsmomenten inplannen om samen met de cliënt aan de opgestelde doelen te werken. Eens per maand wordt het werken aan de doelen geëvalueerd in de vorm van een werkplan.

Individuele begeleidingContract met de gemeente

Bij ambulante begeleiding komen wij bij cliënten thuis of cliënten komen naar ons hoofdkantoor waar we ze begeleiden. Wij werken cliëntgericht en doelgericht.

Opstellen en/of uitvoeren van een ondersteuningsplanContract met de gemeente

Samen met de gedragswetenschapper wordt uw zorgbehoefte in kaart gebracht, worden doelen gesteld en de begeleiding bestaat vooral uit het samen werken aan deze doelen. Wij kunnen u helpen bij administratieve zaken, met u in gesprek gaan over psycho-sociale problemen, u handvatten geven om zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn.

Begeleid wonen / woonbegeleiding binnen een kleinschalige woonvoorzieningContract met de gemeente

Bij begeleid wonen (voor iedereen vanaf 16 jaar) woont een cliënt samen met gemiddeld 3 andere cliënten in een kleinschalige woonvoorziening en komt de (ambulant) begeleider meerdere malen per week langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de persoonlijke leerdoelen...

Ambulante (woon)begeleidingContract met de gemeente

Bij ambulante (woon)begeleiding komt de begeleider één of meerdere malen per week langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de persoonlijke leerdoelen van de cliënt of meerdere cliënten in geval van gezinsondersteuning.

gezinsondersteuningContract met de gemeente

Bij gezinsondersteuning komt een begeleider 1 of meerdere keren per week bij het gezin langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de leerdoelen van de leden van het gezin op wie de zorgbehoefte van toepassing is.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: