Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Care Zorg&Welzijn

Afbeelding bij de organisatie

Algemene informatie

Care Zorg&Welzijn is een multiculturele zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid van zorgvragers te bevorderen. Care Zorg&Welzijn stelt de cliënt centraal, ondersteunt en begeleidt mensen vanuit warmte, respect, begrip en laagdrempeligheid.
Er is een warme bedrijfscultuur en iedereen bij Care Zorg&Welzijn werkt met respect ongeacht afkomst, cultuur, sexe en vanuit zijn of haar hart voor zorg en welzijn.        Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de Nederlandse maatschappij wil Care Zorg&Welzijn voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste dienstverlening te bieden in de regio.
Care Zorg&Welzijn verleent 4d-zorg; vierdimensionale zorg, waarin ook de factor tijd is opgenomen. Daarnaast staat 4d voor de domeinen wonen, welzijn, participatie en lichamelijk welbevinden. Als in de welzijnsbehoefte goed wordt voorzien, zal de lichamelijke zorgvraag afnemen.

Contract met de gemeente

Contactinformatie

 06-34 82 25 33Wittenstein 1307414EZ Deventer www.carezorgenwelzijn.nlLaatste controle: december 2019

Plan route

Openingstijden

Contactpersoon

Hulpaanbod

Dagbesteding licht en middel (multicultureel)

Multiculturele dagbesteding.  Het is een feit dat bij ouderen door het ontbreken van de zinvolle dagactiviteiten en sociale contacten met de buiten-wereld, achteruitgang optreedt in de ontwikkeling, dagritme, lichamelijk en geestelijke gebied o.a. up-to-date houden van de taalbeheersing...

Gespecialiseerde verzorging

Deze vorm van hulpverleningstype verzorging helpt u met psychische of sociale problemen om weer structuur in het huishouden te brengen, relaties tussen gezinsleden te verbeteren en om opvoedingsproblemen op te lossen. Onze deskundige medewerkers zullen u bijstaan!

Huishoudelijke hulp door Ned./Turksprekende medewerker

Het zou kunnen dat u door uw operatie, lichamelijke of psychische beperkingen uw huishoudelijkwerk niet (meer) kunt doen en dat u hulp nodig heeft op het gebied van huishoudelijke ondersteuning van een ander die professioneel is. Care zorg&welzijn biedt u dan hulp in het huishouden,...

Masterclasses in de zorg voor professionals

Nieuwe zorgvragen in de regio vanuit een (arbeids)marktperspectief (indien gewenst doen wij vooraf een nulmeting en/of een inventarisatie van bestaande initiatieven vanuit mantelzorg of zelforganisaties) ? Ontwikkeling van beleid voor specifieke allochtone  doelgroepen in de regio...

Multiculturele dagbesteding op De Ulebelt in het natuur. Mannen en vrouwengroepen apart.

Het is een feit dat bij ouderen door het ontbreken van de zinvolle dagactiviteiten en sociale contacten met de buiten-wereld, achteruitgang optreedt in de ontwikkeling, dagritme, lichamelijk en geestelijke gebied o.a. up-to-date houden van de taalbeheersing (moedertaal). Om deze in stand te...

Multiculturele thuisbegeleiding, door Turks/Ned sprekende medewerkers

Begeleiding Begeleiding heeft als doel de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te compenseren om te voorkomen dat er opname in een instelling nodig is of verwaarlozing optreedt. Wij kunnen u begeleiden met het omgaan met uw psychiatrische problemen, begeleiding voor het geval u een...

Ondersteuning en educatie aan de mantelzorgers van onze doelgroep

Allochtonen vormen in deze nieuwe realiteit een belangrijke doelgroep. Niet alleen vergrijzen zij mee, ook is aanspraak maken op bestaande zorgstructuren voor hen niet altijd vanzelfsprekend omdat zij de wegen niet kennen of liever door familie verzorgd worden. Taal- en cultuurfactoren spelen...

Opstap met een gezelschapsdame/heer

U wilt uiteraard de eigen regie in uw handen blijven houden, maar u kunt het niet meer zelf. U heeft een ondersteunende en begeleidende persoon nodig die u kan helpen en ondersteunen. Op die manier kunt u uw activiteiten die u voldoening geven blijven doen. U bent ervan bewust, dat het wegvallen...

regie op een gestructureerd huishouden

In overleg met u zal een zorgplan/hulpvraag gemaakt worden.

Zorg gerelateerde cursussen en trainingen voor clienten

1) Cursus: Oud worden in Nederland 2) Cursus: Lichte dagen en donkere dagen 3) Cursus: Valangst/ Valangst en preventie bij de allochtonen 4) Cursus: Leren hulp vragen 5) Cursus: Leven met een chronische ziekte          

Zorg gerelateerde multiculturele publicaties

1- Psychiatrie voor SPH  hoofdstuk 18 “Omgaan met cultuurverschillen”. Transculture (psychiatrische) hulpverlening in de praktijk 2-Artikel “U moet een vrouw voor mij zoeken.”  Een interessant artikel in het tijdschrift voor de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Thuiszorginstelling Tolk of vertaler Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod