Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van de gemeente Deventer kijken. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Kwijtschelding of betalingsregeling

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. Als u een laag inkomen heeft en daardoor de belastingen en heffingen niet kunt betalen komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de aanslag van het waterschap (GBLT)

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. De gemeente beslist uiteindelijk of er een betalingsregeling of kwijtschelding komt. Op de website van de gemeente Deventer leest u meer over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Geldfit spreekuur

Heeft u vragen over uw financiën of heeft u advies of hulp nodig bij uw administratie? Bijvoorbeeld bij het op orde brengen van post en rekeningen, het invullen van formulieren of het aanvragen van toeslagen? Dan kunt u terecht bij het spreekuur Geldfit, iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur in de Bibliotheek Keizerslanden.

Het spreekuur is een activiteit van Moedige Dialoog Salland, een samenwerking van verschillende organisaties in Deventer.

Meer informatie over het GeldFitspreekuur

Agenda

Spreekuren geldzaken en administratie

24SEP

Grip op de knip

U wordt geholpen met budgetbeheer en andere geldzaken.

22SEP

Spreekuur GeldFit in bibliotheek Keizerslanden

Geld Fit Deventer Uitgangspunt is dat bezoekers dezelfde ochtend ter plekke worden geholpen door professionele en vrijwillige hulpverleners op gebied van onder andere toeslagen,...

24SEP

Spreekuur Thuisadministratie Huis vd Wijk

Elke vrijdagochtend van 0.9.00 uur tot 12.00 uur inloop, u wordt geholpen door een geschoolde Vrijwillige Budgetcoach van Carinova vrijwillige Thuisadministratie. U kunt hier...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod