Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen draagt zo bij aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

De belastingen verschillen per gemeente. Wanneer u meer informatie wilt over de belastingen kunt u op de website van de gemeente Deventer kijken. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.

Kwijtschelding of betalingsregeling

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt hiervoor naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. Als u een laag inkomen heeft en daardoor de belastingen en heffingen niet kunt betalen komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de aanslag van het waterschap (GBLT)

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiƫle situatie. Ook de financiƫle positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. De gemeente beslist uiteindelijk of er een betalingsregeling of kwijtschelding komt. Op de website van de gemeente Deventer leest u meer over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Geldfit inloopspreekuur

Heeft u vragen over uw financiën of heeft u advies of hulp nodig bij uw administratie? Vrijwillige Thuisadministratie Carinova houdt iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur spreekuur GeldFit in de Bibliotheek Keizerslanden. Dit is een inloopspreekuur waarvoor u geen afspraak hoeft te maken.

Meer informatie over het GeldFitspreekuur

Spreekuren geldzaken en administratie

Grip op de knip

U wordt geholpen met budgetbeheer en andere geldzaken.

Meer info, melding of aanvraag