In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het buurtcentrum, de wijkvereniging of het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren of voor vrouwen met een migratieachtergrond. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het buurtcentrum of wijkgebouw open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Hulpaanbod

Inloopvoorziening

Villa Voorstad Algemene voorziening

Inloopvoorziening

Bij de inloopvoorziening kan iedereen binnenlopen, een kop...

Raster Algemene voorziening

Inloopvoorziening

Bij de inloopvoorziening kan iedereen binnenlopen, een kop...

Bij de Halte Algemene voorziening

Inloopvoorziening

Bij de inloopvoorziening kan iedereen binnenlopen, een kop...

Ouderensoos

Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking

Soms kunt u iets in het dagelijks leven best lastig vinden....

Kaartmiddag of -avond

Villa Voorstad Algemene voorziening

Inloopvoorziening

Bij de inloopvoorziening kan iedereen binnenlopen, een kop...

Activiteiten algemeen

Kunstcafé 55+

Het Kunstcafé is er voor iedereen van 55+ die bij een kop...

BuurtEetTafel

Elke 2e en 4e donderdag van de maand wordt er gekookt voor en door...

Filmavond

Op de maandelijkse filmavond worden films getoond met een...

Organisaties

Wijk- of buurtcentrum

Noaberhuus Okkenbroek

 0570-55 00 34Oerdijk 2227435PLOKKENBROEK

Titus Brandsma Huis

 0570-65 26 18 heiligelebuinus.nlTitus Brandsmaplein 27423EMDEVENTER

Pandje 221

 pandje221.wordpress.comGildenburg 2217423ZADeventer

Wijk- of buurtvereniging

Buurtvereniging De Vegerink

 facebook.comVegerinkskamp 267437GABathmen

Colmschater schilderclub

 charlesmichels.comBloemendalsweg 17429ALCOLMSCHATE

BuurtTuin KV

 0570-63 58 16 facebook.comSmyrnastraat 17413BADeventer

Wijk gebouw De Ark

 0570-62 16 53 facebook.comOude Bathmenseweg 57417XADeventer

Wijk- en Speeltuinvereniging Rivierenwijk

 0570-62 16 53 twitter.comOude Bathmenseweg 57417XADEVENTER