Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Toegankelijkheidsverklaring

Elkander en de Bibliotheek Deventer streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website DeventerWijzer die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onderdelen van deze website

Deze website is gebouwd door Elkander in opdracht van de Bibliotheek Deventer. Bibliotheek Deventer voert deze taak uit in opdracht van gemeente Deventer.

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. Een groot aantal organisaties in en om de gemeente heeft informatie beschikbaar gesteld aan de sociale kaarten Invis en G!DS. De gegevens in Invis worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf. De gegevens in G!DS worden ingevoerd en bijgehouden door de Bibliotheek Deventer.

De teksten op deze website zijn verzorgd door Elkander, door partners van Elkander, of door medewerkers van de bibliotheek Deventer, waar nodig in overleg met de gemeente. Het doel van de teksten is om inwoners de weg te wijzen bij vragen over wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken. Bekijk voor meer uitleg hierover de Colofon.

Domein

De links waarop de inhoud van de website DeventerWijzer te vinden is:

 • het hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
  • geen

Nalevingsstatus

Elkander en Bibliotheek Deventer verklaren dat de website DeventerWijzer nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' wordt aangegeven hoe ver Elkander en Bibliotheek Deventer zijn gevorderd met de toegankelijkheid van DeventerWijzer en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18-9-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de bibliotheek Deventer, Alice van Diepen, directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-9-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina kunt u ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kunt u verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert u over de voortgang en de uitkomst. Gaat uw vraag of opmerking over inhoud die wordt beheerd door Bibliotheek Deventer? Dan stuurt Elkander uw vraag of opmerking door naar medewerkers van Bibliotheek Deventer. Zij pakken uw vraag verder op en informeren u over de voortgang en uitkomst.
 • We streven ernaar dat uw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de (lokale) Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website DeventerWijzer nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

Pdf-bestanden op DeventerWijzer

 • Succescriterium: diverse succescriteria
 • oorzaak: Pdf’s komen vanuit verschillende partijen terecht op deze website. Bijvoorbeeld via redacteuren van Elkander, redacteuren van de Bibliotheek Deventer en via derden, zoals organisaties in de sociale kaart. Het kan hierbij gaan om bestanden die deze partijen zelf hebben aangemaakt, maar ook om bestanden van anderen die door deze partijen zijn doorgeplaatst. Aan een tekst over mantelzorg hebben de redacteuren van Elkander bijvoorbeeld een folder van een belangenorganisatie gekoppeld, in pdf-formaat.
  Niet iedereen beschikt over de kennis en software om een pdf geheel toegankelijk te maken. Daarom voldoen niet alle pdf-bestanden op DeventerWijzer aan de toegankelijkheidseisen.
 • gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf-bestanden op DeventerWijzer volledig toegankelijk.
 • alternatief: Bij de informatieve teksten op DeventerWijzer is de informatie in de pdf’s in principe altijd aanvullend en nooit cruciaal voor het doel van deze site. Waar mogelijk wordt altijd verwezen naar toegankelijke alternatieven, zoals externe webpagina's met nuttige aanvullende informatie. Voor pdf's bij informatie uit de sociale kaart is er geen garantie dat er een alternatief voorhanden is. Dit komt doordat deze informatie wordt ingevuld door derden.
 • maatregel: volgens Tijdelijk besluit digitale overheid moeten alle pdf's die na 23 september 2018 op een website geplaatst zijn, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De redacteuren van Elkander zorgen er daarom voor dat alle nieuwe pdf’s die zij plaatsen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. En Elkander maakt alle pdf's die het zelf heeft gemaakt, toegankelijk. Oók pdf's van vóór 23 september 2018.
  Bij ontoegankelijke pdf's die door andere partijen zijn aangemaakt of doorgeplaatst, neemt Elkander met de betrokken partij contact op met het verzoek een toegankelijke versie aan te leveren. De prioriteit gaat hierbij uit naar de bestanden die door bezoekers van DeventerWijzer het vaakst geraadpleegd zijn.
 • Verder informeert Elkander de redacteuren van Bibliotheek Deventer over het belang van het toegankelijk maken van pdf’s.
 • planning: Elkander streeft ernaar dat alle pdf's die zijn geplaatst door redacteuren van Elkander, uiterlijk in september 2020 toegankelijk zullen zijn.

Aanmeldformulieren (Invis)

 • Succescriteria:
  • 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  • 3.3.1 (= SC uit 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A])
  • 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A])
  • 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA])
 • oorzaak: Op deze website wordt verwezen naar digitale formulieren waarmee organisaties zichzelf en hun diensten en/of activiteiten kunnen aanmelden voor de sociale kaart Invis. Elkander bouwt en onderhoudt deze sociale kaart. De aanmeldformulieren zijn bereikbaar via externe links vanaf DeventerWijzer, in het Footermenu. Zij maken dus technisch gezien geen onderdeel uit van deze website. Websiteleverancier Elkander geeft prioriteit aan de toegankelijkheid van DeventerWijzer zelf boven het toegankelijk maken van externe pagina’s.
 • gevolg: Sommige mensen met een beperking kunnen problemen ervaren bij het invullen van deze formulieren.
 • alternatief: Iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren, kan contact opnemen met de Servicedesk van Elkander. Een medewerker van de Servicedesk helpt dan om de aanmelding af te maken. De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 050 211 09 50. E-mail: service@elkander.nl.
 • maatregel: Nieuwe formulieren die op DeventerWijzer worden geplaatst, of nieuwe formulieren waar naar verwezen wordt via een hyperlink vanaf DeventerWijzer zullen volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Voor bestaande formulieren die niet volledig aan de toegankelijkheidseisen voldoen, is de alternatieve aanmeldroute beschikbaar. Daarnaast werkt Elkander aan een nieuw technisch systeem voor de sociale kaart. De formulieren in dit systeem zullen volledig toegankelijk zijn.
 • planning: de oplevering van het nieuwe sociale kaart-systeem staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020. De overige maatregelen zijn al van kracht.

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Bekijk de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit.

Elkander spant zich in om content die onder een uitzondering valt, toch zo toegankelijk mogelijk te krijgen. Dit doet Elkander op de volgende manieren:

Content van derden in de sociale kaart

Deze website bestaat uit informatieve teksten en een sociale kaart. De sociale kaart bestaat uit de gegevens van organisaties en bevat informatie uit Invis en uit G!DS. De gegevens in Invis worden ingevoerd en gecontroleerd door de organisaties zelf. De gegevens in G!DS worden ingevoerd en bijgehouden door de Bibliotheek Deventer.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor inhoud afkomstig van derden een uitzondering: deze inhoud hoeft niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om ook deze inhoud toegankelijk te krijgen. Waar mogelijk wijst Elkander organisaties in de sociale kaart Invis en de verantwoordelijke G!DS-beheerder (Bibliotheek Deventer) op ontoegankelijke informatie, met het verzoek en bijbehorende instructies om deze informatie toegankelijk te maken.

Online kaarten op DeventerWijzer

Op DeventerWijzer worden de organisaties uit de sociale kaart getoond op een kaart. Elkander maakt hiervoor gebruik van de interactieve PDOK-kaart. Deze kaart is niet volledig toegankelijk.

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid geldt er voor online kaarten en karteringsdiensten een uitzondering: deze hoeven niet volledig toegankelijk te zijn. Toch spant Elkander zich in om de informatie die via de kaart gepresenteerd wordt, zo toegankelijk mogelijk te maken. En om alternatieven te bieden.

Elkander zorgt er bijvoorbeeld voor dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn. Daarnaast heeft Elkander ervoor gezorgd dat essentiële informatie uit de kaart, zoals adressen en contactgegevens, ook op een toegankelijke manier verstrekt wordt. Websitegebruikers kunnen vanuit de kaartweergave makkelijk overschakelen op de lijstweergave, die toegankelijke, tekstuele informatie bevat.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De lokaal toegevoegde content aan de landelijke teksten voldoet op onderdelen niet aan de toegankelijkheidseisen:

Video's op DeventerWijzer

 • Succescriteria:
  • Succescriterium 1.1.1 - Niet-tekstuele content
  • Succescriterium 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
  • Succescriterium 1.2.2 - Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
  • Succescriterium 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
 • oorzaak: de ingevoegde video's op DeventerWijzer zijn voor het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid geproduceerd en ingevoegd, in enkele gevallen door derde partijen.
 • gevolg: bij de video's ontbreekt ondertiteling en een audiobeschrijving.
 • alternatief: bij alle video's staat een tekstuele beschrijving die het onderwerp en strekking van de video beschrijft. De video's zijn altijd aanvullend op de tekstuele informatie; alle relevante informatie over het onderwerp is tekstueel beschikbaar.
 • maatregel: bibliotheek Deventer controleert bij alle video's onder haar beheer of de tekstuele beschrijving afdoende is en vult waar nodig aan. Nieuwe video's zullen altijd voorzien worden van ondertiteling. Omdat de video's aanvullend zijn, passen we oude video's niet aan.
 • planning: De bibliotheek Deventer streeft ernaar dat eind 2020 bij alle onder haar beheer ingevoegde video's op DeventerWijzer een informatieve tekstuele beschrijving is toegevoegd.

Afbeeldingen op DeventerWijzer

 • succescriterium: Succescriterium 1.1.1 - Niet-tekstuele content
 • oorzaak: de afbeeldingen op DeventerWijzer zijn voor het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid ingevoegd
 • gevolg: niet alle gebruikte afbeeldingen zijn voorzien van een alternatieve tekst
 • maatregel: bibliotheek Deventer voegt een alternatieve tekst toe aan alle onder haar beheer aan de landelijke content toegevoegde afbeeldingen
 • planning: De bibliotheek Deventer streeft ernaar dat eind 2020 alle onder haar beheer ingevoegde afbeeldingen op DeventerWijzer toegankelijk zijn.
Vergelijk hulpaanbod