Let op!

Wijkwinkel is DeventerWijzer geworden en is er speciaal voor u als Deventenaar. DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Cliëntenbond; 'de Bond'

Patientenvereniging of oudervereniging

De cliëntenbond in de GGZ was een landelijke vereniging van (ex-)cliënten van de Geestelijke Gezondheidszorg (psychiatrie). De afdeling Stedendriehoek en Oost Gelderland zetelde in Deventer. De vereniging doet aan belangenbehartiging, lotgenotencontact en voorlichting/informatievoorziening. Nu de landelijke vereniging is opgeheven gaat de voormalige afdeling verder met haar activiteiten onder de naam 'stichting Cliëntenbond GGZ Deventer eo.'

Het lotgenotencontact wordt gerealiseerd door een inloopvoorziening op zondagmiddag in Dagactiviteitencentrum 'De Zandloper' (Lange Zandstraat 15, Deventer). Voor twee Euro is men een jaar lid.

Belangenbehartiging wordt door het bestuur vormgegeven door deelname aan vele overleg-gremia. Bijvoorbeeld de ASDD Deventer, Cliëntenraden Dimence, Bezoekersraad Zandloper etc.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Cliëntenbond; 'de Bond'

Bezoekadres
Lange Zandstraat 15
7412CD Deventer
(zelfregiecentrum de Zandloper)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

0570 608830 (Heico Klumpen)
heico@concepts.nl

Openingstijden

zondag14:00-16:00

Postadres
G.J. Leonard Ankersmitlaan 3
7411AS Deventer
(woonhuis)

KvK-nummer 40651111
Cliëntenbond; 'de Bond'
Lange Zandstraat 15
7412CD Deventer

Laatste controle op 10 mei 2019