Iedereen wil zich graag gezond en gelukkig voelen. Invloed hebben op het leven en wonen in een fijne buurt. Maar soms spelen er zaken die dat verstoren. Voor korte of voor langere periode. Dat kan over van alles gaan:

  • geld
  • wonen
  • gezondheid
  • opvoeden
  • omgangsvormen in de buurt

Wat helpt dan om zélf weer de touwtjes in handen te krijgen? Welke acties dragen bij om weer mee te kunnen doen? Of om de buurt gezelliger te maken?

Iedereen kan meedoen

De sociale teams geloven in de kracht en mogelijkheden van mensen. De sociale teams zetten zich in om dat te versterken. En als dat nodig is ondersteuning te bieden. Of te zorgen dat mensen ondersteunende voorzieningen krijgen. Zodat iedereen er toe doet in de buurten en iedereen mee kan doen.

Sociale Teams ondersteunt u

De sociale teams zijn thuis in de wijk. En te vinden in alle wijken en dorpen. Om inwoners te ondersteunen zelf de touwtjes in handen te houden. Om inwoners in verbinding te brengen met anderen, zodat nieuwe initiatieven ontstaan. Sociale teams werken samen met professionals in de buurt, zoals de gezinscoaches, WijDeventer, huisartsen, politie en kinder- en jongerenwerk.

Naar contact met sociale teams.

Publiekscontacten zorg

Bij Publiekscontacten zorg in stadhuis Deventer kunt u terecht voor:

  • scootmobiel, rolstoel
  • woningaanpassingen
  • financiële regeling bij laag inkomen

Naar de contactgegevens van Publiekscontacten zorg.

Organisaties

Sociaal wijkteam

Sociaal Team Binnenstad en De Hoven

 0570-69 53 99 socialeteamsdeventer.nlStromarkt 187411PKDeventer

Sociaal Team Voorstad

 0570-69 53 99 socialeteamsdeventer.nlBrinkgreverweg 37413AADeventer

Sociaal Team Rivierenwijk

 0570-69 53 99 socialeteamsdeventer.nlSpuipad 17417WMDeventer