Hulpaanbod van: PGB Hulp DeventerContract met de gemeente

Ondersteuning op uurbasis of meer reguliere basis.

Contactpersoon

Meer informatie

Door wie?

Esther Smit is een ervaren PGB hulp met ervaring met mensen met:
* diabetes
* reumatische klachten
* niet aangeboren hersenafwijkingen
* psychosociale klachten
* trauma gerelateerde klachten

Aanmelding en vervolgprocedure

Na een intakegesprek kijken we wat het plan van aanpak wordt.

Kosten

€ 22,= per uur. Plus reiskostenvergoeding.

Contact

Esther Smit; 06-21835116.

Doelgroep-toelichting

PGB houders met een lichamelijke of geestelijke beperking kunnen PGB hulp inroepen voor ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken. Hierbij kan het gaan om hulp bij
* boodschappen doen
* koken
* computergebruik
* administratie of correspondentie voeren
* opruimen / schoonmaken
* beurs bezoeken
* eenvoudige medische handelingen zoals insulineprik toedienen, bloed prikken, bloeddruk meten etc.

Bijzonderheden

De hulpverlening vindt meestal tijdens schooltijden plaats:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

PGB bemiddeling, zorgbemiddeling