Hulpaanbod van: JP van den Bent stichtingContract met de gemeente

Aanmelden voor crisisopvang gebeurt telefonisch bij de intakemedewerker op het centraal bureau. Dit kan op alle werkdagen op telefoonnummer 0570-66 57 70. Indien een crisisplek beschikbaar is, kan binnen 24 uur een afspraak gepland worden voor een intake. Als er geen plek beschikbaar is, wordt aangegeven wanneer u het weer kunt informeren. Wij bieden crisisopvang voor cliënten uit heel Nederland. Crisisopvang regio Twente Voor crisisopvang aan cliënten woonachtig in de regio Twente is een samenwerkingsverband met orthopedagogisch centrum Ambiq. Binnen deze regio kan worden aangemeld via het centrale telefoonnummer 088-77 76 060. Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur is één van de crisisregelaars (van de JP van den Bent stichting of van Ambiq) bereikbaar. De crisisregelaars hebben zicht op de beschikbare crisisplaatsen binnen de regio Twente en kunnen aanmeldende instanties, na een eerste screening, in contact brengen met de zorgaanbieder.

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroepen

Volwassenen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Maar het kan ook zijn dat iemand geen thuis of dak boven zijn hoofd heeft.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin gebruik gemaakt wordt van overbruggingsopvang of crisisopvang. Alle mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn hier welkom. Er zijn diverse huizen die speciaal voor overbruggings- en/of crisisopvang zijn ingericht. Dit zijn AWBZ voorzieningen. Deze locaties zijn te vinden in Apeldoorn, Enschede, Tiel, Uddel, Ureterp en Zwolle.

Wat is het verschil tussen overbruggingsopvang en crisisopvang?
Crisisopvang duurt maximaal 6 weken. De verwijzer meldt de cliënt telefonisch aan en de cliënt kan diezelfde of de volgende dag komen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Tijdens die 6 weken zoekt de verwijzer een vervolgoplossing of wordt de terugkeer naar huis voorbereid. Overbruggingsopvang kan tot één jaar duren. De aanmelding hiervoor verloopt via een formulier. Cliënten voor overbruggingsopvang komen op een wachtlijst te staan.

Hoe wonen en leven cliënten?
Elke cliënt heeft een eigen (zit-)slaapkamer of appartement. In sommige huizen is er een appartement dat door twee mensen bewoond kan worden. Bij de ondersteuning proberen we, samen met de cliënt en anderen die betrokken zijn, rust te bieden. Afhankelijk van de cliënt en de situatie proberen we in samenwerking met de cliënt de juiste begeleiding te vinden. We gaan er vanuit dat de mensen die er wonen meedoen in de dagelijkse taken. Hierdoor is er een duidelijke dagindeling en zijn cliënten lerende.

Wie komen er?
Iedereen met een (lichte) verstandelijke beperking is welkom. De mensen die er komen zijn jongens en meisjes, kinderen en ouderen, de één begrijpt veel en de ander minder. Ieder heeft zijn eigen specifieke hulpvraag. De cliënten komen uit de thuissituatie of hebben geen thuis.

Welke indicatie is nodig?
Als een cliënt gebruik wil maken van crisis- of overbruggingsopvang dan heeft de cliënt een geldige indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht een cliënt geen indicatie hebben, dan bestaat de mogelijkheid bij crisisopvang om een spoedaanvraag te doen. Deze indicatie is 14 dagen geldig. Voor overbruggingsopvang kan de indicatie na aanmelding door de verwijzer bij het CIZ worden aangevraagd. Is er geen indicatie dan kan er geen hulp verleend worden. Zie voor meer informatie over de indicatie voor crisisopvang bij het onderdeel aanmelden of neem contact op met de intakemedewerker.

Wie ondersteunen de cliënt?
De zorg en ondersteuning wordt gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers. Zij zijn deskundig, flexibel en betrokken. Zij gaan uit van de hulpvraag van de cliënt.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
Aanvragen en vervolgprocedure

Aanmelden voor crisisopvang gebeurt telefonisch bij de intakemedewerker op het centraal bureau. Dit kan op alle werkdagen op telefoonnummer 0570- 665770. Indien een crisisplek beschikbaar is, kan binnen 24 uur een afspraak gepland worden voor een intake. Als er geen plek beschikbaar is, wordt aangegeven wanneer u het weer kunt informeren. Wij bieden crisisopvang voor cliënten uit heel Nederland. Crisisopvang regio Twente Voor crisisopvang aan cliënten woonachtig in de regio Twente is een samenwerkingsverband met orthopedagogisch centrum Ambiq. Binnen deze regio kan worden aangemeld via het centrale telefoonnummer 088-777 6060. Van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur is één van de crisisregelaars (van de JP van den Bent stichting of van Ambiq) bereikbaar. De crisisregelaars hebben zicht op de beschikbare crisisplaatsen binnen de regio Twente en kunnen aanmeldende instanties, na een eerste screening, in contact brengen met de zorgaanbieder.

Soort opvang?
  • crisisopvang
Door wie?

medewerkers van de JP van den Bent Stichting

Inhoud & werkwijze

Crisis- & Overbuggingsopvang Soms zijn er problemen waar je niet direct een oplossing voor weet. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen door de problematiek van het kind de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan. Maar het kan ook zijn dat iemand geen thuis of dak boven zijn hoofd heeft. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin gebruik gemaakt wordt van overbruggingsopvang of crisisopvang. Alle mensen met een (lichte) verstandelijke beperking zijn hier welkom. Er zijn diverse huizen die speciaal voor overbruggings- en/of crisisopvang zijn ingericht. Dit zijn AWBZ voorzieningen. Deze locaties zijn te vinden in Apeldoorn, Enschede, Tiel, Uddel, Ureterp en Zwolle. Wat is het verschil tussen overbruggingsopvang en crisisopvang? Crisisopvang duurt maximaal 6 weken. De verwijzer meldt de cliënt telefonisch aan en de cliënt kan diezelfde of de volgende dag komen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Tijdens die 6 weken zoekt de verwijzer een vervolgoplossing of wordt de terugkeer naar huis voorbereid. Overbruggingsopvang kan tot één jaar duren. De aanmelding hiervoor verloopt via een formulier. Cliënten voor overbruggingsopvang komen op een wachtlijst te staan. Hoe wonen en leven cliënten? Elke cliënt heeft een eigen (zit-)slaapkamer of appartement. In sommige huizen is er een appartement dat door twee mensen bewoond kan worden. Bij de ondersteuning proberen we, samen met de cliënt en anderen die betrokken zijn, rust te bieden. Afhankelijk van de cliënt en de situatie proberen we in samenwerking met de cliënt de juiste begeleiding te vinden. We gaan er vanuit dat de mensen die er wonen meedoen in de dagelijkse taken. Hierdoor is er een duidelijke dagindeling en zijn cliënten lerende. Wie komen er? Iedereen met een (lichte) verstandelijke beperking is welkom. De mensen die er komen zijn jongens en meisjes, kinderen en ouderen, de één begrijpt veel en de ander minder. Ieder heeft zijn eigen specifieke hulpvraag. De cliënten komen uit de thuissituatie of hebben geen thuis. Welke indicatie is nodig? Als een cliënt gebruik wil maken van crisis- of overbruggingsopvang dan heeft de cliënt een geldige indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht een cliënt geen indicatie hebben, dan bestaat de mogelijkheid bij crisisopvang om een spoedaanvraag te doen. Deze indicatie is 14 dagen geldig. Voor overbruggingsopvang kan de indicatie na aanmelding door de verwijzer bij het CIZ worden aangevraagd. Is er geen indicatie dan kan er geen hulp verleend worden. Zie voor meer informatie over de indicatie voor crisisopvang bij het onderdeel aanmelden of neem contact op met de intakemedewerker. Wie ondersteunen de cliënt? De zorg en ondersteuning wordt gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers. Zij zijn deskundig, flexibel en betrokken. Zij gaan uit van de hulpvraag van de cliënt. Activiteiten overdag De activiteiten overdag zijn afhankelijk van de cliënt. Het kan gaan om school, stage of (onbetaald) werk. Contact met ouders en verwijzers We vinden contact met ouders, verzorgers, (gezins)voogden of maatschappelijk werkers belangrijk. Tijdens het kennismakings- of startgesprek nemen we de reden van het verblijf, de gevraagde ondersteuning, de gewenste contacten met familie en praktische afspraken zoals zak- en kleedgeld door. Dit gesprek is leidraad voor de ondersteuning van de cliënt. We leggen de afspraken vast in een Ondersteuningsplan. Het Ondersteuningsplan is bij de crisisopvang doorgaans beperkter qua inhoud dan bij de overbruggingsopvang.

Duur

Maximaal zes weken.

Bezoekadres
Hunneperweg 67418EH Deventer0570-66 57 70Centraal Bureau

Vervolgzorg na crisisopvang
De verwijzer is te allen tijde verantwoordelijk voor het onderzoeken en regelen van de vervolgzorg die na de crisisplaatsing nodig is. Overwogen kan worden de cliënt aan te melden voor onze overbruggingsopvang. De doorstroming naar een overbruggingsplek is afhankelijk van een goed verloop van de crisisplaatsing, en de actuele wachttijd voor overbruggingsopvang.

Kosten

Indicatie voor crisisopvang

U regelt de toegang tot zorg
•Dit kan zijn: een CIZ indicatie wanneer het verblijf onder de WLZ valt.
•Een beschikking van de gemeente als de cliënt onder de jeugdwet of onder de WMO (GGZ - beschermd wonen) valt
•Een plaatsingsbesluit in IFZO als het verblijf wordt gefinancierd door Justitie

Als de cliënt geen indicatie heeft maar u denkt dat zijn verblijf onder de WLZ valt, vul dan het benodigde formulier in. Dit is te vinden op de website van het CIZ.

Op dit formulier kunt u onder het kopje 'Langdurige zorg' (punt 9) aangeven of de cliënt al gebruik maakt of gaat maken van de WLZ (i.v.m. de crisisopvang). Als dat het geval is dan beoordeelt het CIZ binnen twee weken of de cliënt recht heeft op zorg op basis van de WLZ. In geval van spoedplaatsing kan de gemeente garant staan tot dat de juiste beschikking is afgegeven.

BOPZ
De JP van den Bent stichting ondersteunt in woonvormen met een open karakter. Dat betekent dat de mensen er vrijwillig verblijven. Ook bij een ondertoezichtstelling (OTS) is het verblijf gebaseerd op vrijwilligheid. Bij plaatsing verzoeken wij iedere cliënt van 12 jaar en ouder een verklaring te tekenen dat zij vrijwillig bij ons verblijven. Zonder deze verklaring is verblijf niet mogelijk. Voor cliënten die niet in staat zijn deze keuze te maken kan een BOPZ-indicatie artikel 60 bij het CIZ aangevraagd worden. Zie hiervoor de website van het CIZ.

Kortingsmogelijkheden

n.v.t.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Crisisopvang Opvang