Hulpaanbod van: Gemeente Deventer

Kunt u geen gebruikmaken gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een driewielfiets of een scootmobiel.

Een scootmobiel wordt verstrekt voor korte afstanden rondom de woning.

Contactpersoon

Meer informatie

Soort hulpmiddel
  • aangepaste fietsen
  • scootmobielen
Kopen, lenen of huren?
  • Kopen
  • Lenen
Doelgroep-toelichting

U komt in aanmerking voor een scootmobiel of driewielfiets, als:

- u zich door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunt verplaatsen;
- er door een onafhankelijke keuringsinstantie is vastgesteld dat u beperkingen heeft;
- u langer dan 6 maanden afhankelijk bent van de voorziening.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt op 3 manieren een melding doen:

Online:
Op de website van de gemeente Deventer bij Scootmobiel en driewielfiets vindt u het online meldingsformulier. U logt in met uw DigiD. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw aanvraag. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Schriftelijk:
Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:
Gemeente Deventer, Publiekscontacten Zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer
Na 3 werkdagen krijgt u per post een bevestiging van uw melding. Hierin staat ook uw contactpersoon vermeld.

Aan de balie melden:
U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten Zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het meldingsformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Deze levert u dan ingevuld in bij de balie van Publiekcontacten Zorg. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee. Bij Publiekscontacten Zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Hoe verloopt een melding?
De gemeente bekijkt of u recht heeft op een vervoersvoorziening:

  • soms is een medische keuring nodig door een onafhankelijke keuringsinstantie;
  • de arts van de keuringsinstantie beoordeelt uw (loop)beperkingen;
  • op grond van de keuring wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening.

Als de gemeente alle gevraagde gegevens en documenten heeft ontvangen, krijgt u na maximaal 8 weken schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. De beoordeling kan langer duren als advies nodig is van meerdere externe instanties. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover bericht. Meer informatie over dit product vindt u bij Scootmobiel en driewielfiets op de website van de gemeente Deventer.

Minimale uitleentermijn

n.v.t.

Maximale uitleentermijn

n.v.t.

Leenvoorwaarden

Driewielfiets of scootmobiel via zorg in natura:
Kiest u voor zorg in natura? Om te kunnen bepalen welke voorziening voor u het meest geschikt is, vindt een passing plaats. Dat betekent dat de driewielfiets of de scootmobiel past bij uw persoonlijke omstandigheden en behoeften. U ontvangt de driewielfiets of de scootmobiel in bruikleen.

Huurprijs

n.v.t.

Minimale huurperiode

n.v.t.

Maximale huurperiode

n.v.t.

Huurvoorwaarden

n.v.t.

Prijs

n.v.t.

Eigen bijdrage

Voor een vervoersvoorziening betaalt u een deel van de kosten zelf. Meer informatie vindt u bij het kopje Bijzonderheden.

Wanneer (deels) vergoed?

Persoonsgebonden Budget:
Koopt u de driewielfiets of de scootmobiel met een persoonsgebonden budget? Dan ontvangt u een bedrag dat overeenkomt met de prijs van de goedkoopste en meest geschikte oplossing. Bij het bepalen van de hoogte van het persoonsgebonden budget zijn ook de bijkomende kosten meegenomen, zoals onderhoud, reparatie en verzekering. Een persoonsgebonden budget wordt maximaal 1 keer per 5 jaar aan u toegekend.
Let op: doe de aanvraag voordat u de kosten maakt.

Kortingsmogelijkheden

U kunt hiernaar informeren bij de leverancier.

Garantie

U kunt hiernaar informeren bij de leverancier.

Bezorgmogelijkheden
  • Wordt thuis bezorgd en opgehaald: Als u de driewielfiets of de scootmobiel in natura (bruikleen) ontvangt, dan wordt deze bij u thuisgebracht. U krijgt ook instructies voor gebruik.
  • Kan in overleg thuis worden bezorgd en/of opgehaald: Als u de driewielfiets of scootmobiel met uw PGB koopt, kunt u zelf een afspraak maken met de leverancier.
Kosten thuis halen en brengen

Dit kunt u zelf afspreken met de leverancier.

Toelichting

nvt

Mogelijkheden onderhoud

Heeft u driewielfiets of scootmobiel in bruikleen? En verandert uw medische situatie waardoor de voorziening aangepast moet worden? Dan kunt u voor deze kosten een vergoeding aanvragen bij Publiekscontacten Zorg.

Kosten onderhoud

Heeft u een driewielfiets of scootmobiel in bruikleen? Dan kunt u voor de kosten van onderhoud en reparaties een vergoeding aanvragen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij Publiekscontacten Zorg.
Heeft u een driewielfiets of scootmobiel uit uw PGB, dan moet u de kosten voor onderhoud en reparatie zelf betalen.

Bijzonderheden

Voor een driewielfiets of scootmobiel betaalt u een deel van de kosten zelf: de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. 

De eigen bijdrage geldt niet voor:
- een cliënt of partner die een bijdrage voor langdurige zorg betaalt
- gehuwden die niet AOW-gerechtigd zijn
- personen tot 18 jaar (bij woningaanpassingen wordt een bijdrage van ouders gevraagd)

Wordt de scootmobiel of driewielfiets uw eigendom dan betaalt u niet meer dan de kostprijs. Het CAK houdt dit in de gaten en het abonnement wordt beëindigd als de kostprijs is betaald. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Hulpmiddelen bij het verplaatsen