Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Hulpaanbod van: Gemeente Deventer

Heeft u langer dan een half jaar een rolstoel nodig en gebruikt u deze iedere dag? U kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud of aanpassingen aan de rolstoel en sluit er ook een casco verzekering voor af.

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Soort hulpmiddel
 • rolstoelen
Kopen, lenen of huren?
 • Kopen
 • Lenen
Doelgroep-toelichting

 • U bent een inwoner van de gemeente Deventer.

 • U woont niet in een AWBZ instelling of (senioren)complex. Woont u in een AWBZ instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. U kunt bij de instelling zelf terecht voor meer informatie.

 • Er is door een WMO consulent een inventarisatie gedaan van uw beperkingen. Dat kan betekenen dat u aanvullend een medische keuring heeft of moet ondergaan door een onafhankelijke medisch adviseur.

 • U heeft een rolstoel langer dan 6 maanden nodig.
  Wanneer u de rolstoel korter dan 6 nodig hebt dan kunt u terecht bij de hulpmiddelenuitleen van Vegro Thuiszorgwinkel Deventer, Welzorg in Deventer of Medipoint.
  Uw huisarts kan u helpen om in te schatten hoe lang u de rolstoel nodig heeft. 

 • U heeft de rolstoel nodig voor dagelijks gebruik.
  Wilt u de rolstoel alleen gebruiken voor een dagje uit? Informeer dan bij een verzorgingshuis.

 • De rolstoel is nog niet in uw bezit.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Wmo
Aanvragen en vervolgprocedure

U kunt op 3 manieren een melding voor een rolstoel doen:

Online:
Op de website van de gemeente Deventer bij Rolstoelen vindt u het online meldingsformulier. U logt in met uw DigiD.

Schriftelijk:
Wilt u de melding schriftelijk doen, vraag dan eerst een meldingsformulier aan via telefoonnummer 14 0570. U vult het formulier volledig in. De melding stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:
Gemeente Deventer Publiekscontacten Zorg
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie melden:
U kunt ook een melding doen bij Publiekscontacten Zorg. Dat kan direct aan de balie, maar u kunt ook eerst het meldingsformulier aanvragen via telefoonnummer 14 0570. Deze levert u dan ingevuld in bij de balie van Publiekcontacten Zorg. Neem in beide gevallen een geldig legitimatiebewijs mee. Bij Publiekscontacten Zorg kunt u verder informatie krijgen over de verschillende soorten voorzieningen, de vergoedingen en de voorwaarden.

Duur
De procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. Deze termijn wordt soms overschreden wanneer advies nodig is van externe instanties. Hierover ontvangt u tijdig een bericht. Meer informatie over dit product kunt u vinden bij Rolstoelen op de website van de gemeente Deventer.

Minimale uitleentermijn

N.v.t.

Maximale uitleentermijn

N.v.t.

Leenvoorwaarden

In Natura
Om te kunnen bepalen welke rolstoel voor u het meest geschikt is, vindt een passing plaats. Dat betekent dat de rolstoel past bij uw persoonlijke omstandigheden en behoeften. De gemeente gaat uit van de goedkoopste en (meest) adequate oplossing. De rolstoel ontvangt u in bruikleen, met uitzondering van een sportrolstoel.

Huurprijs

n.v.t.

Minimale huurperiode

N.v.t.

Maximale huurperiode

n.v.t.

Huurvoorwaarden

N.v.t

Prijs

U koopt de rolstoel bij de leverancier.

Eigen bijdrage

U ontvangt een bedrag dat overeenkomt met de prijs van de goedkoopste en meest geschikte oplossing. Als u een duurdere rolstoel koopt, betaalt u zelf het verschil.

Wanneer (deels) vergoed?

 • Voor inwoners van de gemeente Deventer.

 • U woont niet in een AWBZ-instelling of (senioren)complex. Woont u in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld verpleeg- of verzorgingstehuis dan kunt u geen aanvraag doen bij de gemeente. U kunt bij de instelling zelf terecht voor meer informatie;

 • Er is door een Wmo-consulent een inventarisatie gedaan van uw beperkingen. Dat kan betekenen dat u aanvullend een medische keuring heeft of moet ondergaan bij het SCIO.

 • U bent langer dan 6 maanden afhankelijk van de rolstoel.

 • U heeft de rolstoel dagelijks nodig.

 • De rolstoel is nog niet in uw bezit.

 • Een PGB wordt maximaal één keer per 7 jaar aan u toegekend.

Kortingsmogelijkheden

n.v.t.

Garantie

Bij bepaling van de hoogte van het PGB worden ook de bijkomende kosten meegenomen zoals onderhoud, reparatie en verzekering.

Garantie wordt afgegeven door de leverancier waar u de rolstoel koopt.

Bezorgmogelijkheden
 • Wordt thuis bezorgd en opgehaald: Als u de rolstoel in natura (bruikleen) ontvangt, dan wordt deze bij u thuisgebracht. U krijgt ook instructies voor gebruik.
 • Kan in overleg thuis worden bezorgd en/of opgehaald: Als u de rolstoel met uw PGB koopt, kunt u zelf een afspraak maken met de leverancier.
Kosten thuis halen en brengen

Als u een rolstoel in Natura (bruikleen) ontvangt, dan wordt deze bij u thuisgebracht en krijgt u tevens instructies voor gebruik. Als u met een PGB een rolstoel koopt dan dient u zelf afspraken te maken met de leverancier.

Toelichting

nvt

Mogelijkheden onderhoud

Heeft u een rolstoel in bruikleen en verandert uw medische situatie waardoor uw rolstoel aangepast moet worden, dan kunt u voor de kosten van aanpassingen een vergoeding aanvragen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij Publiekscontacten Zorg.

Kosten onderhoud

Heeft u een rolstoel in bruikleen, dan betaalt de gemeente de kosten voor onderhoud en sluit er ook een casco verzekering voor af. Heeft u een rolstoel met PGB dan kunt voor de kosten van onderhoud en reparaties een vergoeding aanvragen bij de gemeente (WMO).

Bijzonderheden

Voor de aanvraag van een sportrolstoel gelden de volgende regels:

 • de aanvraagprocedure is hetzelfde als die van een gewone rolstoel;

 • u moet rolstoelafhankelijk zijn voor het bedrijven van een sport;

 • u moet aangesloten zijn bij een sportvereniging

 • u krijgt een maal per 3 jaar een vast bedrag van € 2.750,00

Als er aanpassingen of speciale voorzieningen aan de rolstoel nodig zijn dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij het Wmo-loket.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Hulpmiddelen bij het verplaatsen
Vergelijk hulpaanbod