Hulpaanbod van: ZorgTendensContract met de gemeente

Bij gezinsondersteuning komt een begeleider 1 of meerdere keren per week bij het gezin langs om zorg te verlenen. De zorg wordt verleend aan de hand van de leerdoelen van de leden van het gezin op wie de zorgbehoefte van toepassing is.

Contactpersonen

Meer informatie

Door wie?

Wij zijn een enthousiast, gedreven, kundig en dynamisch team, bestaande uit een orthopedagoog en een pedagogisch werker. Wij kijken met een frisse blik en samen met de cliënt naar een voor hem of haar passende manier om zich op diverse leefgebieden te ontwikkelen. Vaak zien we dat een cliënt heel graag een stap verder wil zetten in het leven, maar dat  hij of zij dit nog niet geheel zelfstandig kan. Hierin bieden wij begeleiding en ondersteuning.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Beoogd eindresultaat

Samen met het gezin zal Stichting ZorgTendens aan de hand van de zorgbehoefte/hulpvraag, leerdoelen opstellen. Er zal samen gestreefd worden naar het behalen van deze doelen. 

Aanmelding en vervolgprocedure

Om uw gezin of een cliënt van u aan te melden, kunt u contact opnemen met ons via 06-24780505, 06-39034710, info@zorgtendens.nl of door het contactformulier op onze website in te vullen: www.zorgtendens.nl.

Duur

Dit is afhankelijk van de vorderingen en ontwikkeling binnen het gezin en van de afgegeven beschikking/indicatie.

De ondersteuning zal geboden worden bij het gezin thuis.

Op welke dagen en tijden?

Ondersteuning vindt plaats in overleg met het gezin. Normaliter zal dit op werkdagen zijn tussen 08-00-20.00, maar in overleg is er ook ondersteuning mogelijk buiten deze tijden. Wel zijn we, in geval van nood 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 

Kosten

Om zorg te ontvangen behoeft een cliënt/gezin een indicatie, dit wordt ook wel beschikking genoemd. De beschikkingen van onze doelgroep vallen onder de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). In de beschikking zal het aantal (zorg)uren waarop het gezin recht heeft, vermeld worden, alsmede het daarbij behorende (uur)tarief.

Wij van Stichting ZorgTendens willen u graag ondersteunen in de aanvraag van een beschikking als u dat op prijs stelt.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Afhankelijk van de indicatie zal de cliënt/het gezin mogelijk een eigen bijdrage aan het CAK moeten betalen.

Bijzonderheden

Stichting ZorgTendens stáát ergens voor en draagt dit op alle vlakken van haar zorgverlening uit:

Onze kernwaarden:

  • Aandacht en betrokkenheidvoor en bij cliënten; door goed te luisteren naar de cliënt, ouders en/of verzorgers en met een uitstekend empathisch vermogen, zullen we als team trachten naar een door de cliënt gewenste situatie toe te werken;

 Transparant, eerlijk en oprecht -> door transparant, eerlijk en oprecht in haar totale zorgverlening te zijn, probeert Stichting ZorgTendens vooral een open cultuur neer te zetten waarin cliënten zich comfortabel en veilig voelen. Alles mag gevraagd en gezegd worden, niets hoeft onbesproken te blijven zolang dit op een respectvolle manier gebeurt. Bij Stichting ZorgTendens telt de mening van IEDEREEN.

  • Communicatie wordt vaak onderschat; communicatie is niet alleen praten, maar ook zeker goed observeren en luisteren. Door binnen de organisatie en op alle niveaus op een goede, open en gelijkwaardige manier met elkaar te communiceren, door te letten op non-verbale uitdrukkingen, maar vooral ook te luisteren naar waar de cliënt tegenaan loopt in zijn ontwikkeling, kan er gericht en effectief gewerkt worden aan de beoogde leerdoelen.

  Flexibiliteit vinden wij bij Stichting ZorgTendens erg belangrijk. Snel schakelen en inspelen op (plotseling) veranderende situaties in combinatie met een platte organisatie waarbinnen de lijnen kort zijn, maken het mogelijk dat wij daadkrachtig en doelgericht kunnen werken. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor dat wat niet kan wachten tot de volgende dag. Hiermee hopen we niet alleen onze cliënten, maar ook hun ouders en/of verzorgers een gevoel van betrokkenheid en veiligheid te geven en daarmee tevens een basis voor vertrouwen.

  • Tijd & Ruimte voor groei -> Bij Stichting ZorgTendens krijgt elke cliënt de tijd en ruimte om aan zichzelf te werken en zich te ontwikkelen in het tempo dat hij of zij graag wil en wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Uiteraard heeft persoonlijke ontwikkeling met veel meer factoren te maken dan alleen tijd en ruimte, maar helaas is het voor Stichting ZorgTendens niet altijd mogelijk op elke factor invloed uit te oefenen. Dat wat wel binnen ons vermogen ligt, zullen wij meenemen in het leer- en werkproces van de cliënt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
Doelgroep-toelichting

Stichting ZorgTendens biedt begeleiding aan jongeren, (jong)volwassenen en volwassenen met uiteenlopende problemen, zoals psychische of psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Eén van de vormen van begeleiding/ondersteuning die wij bieden, is gezinsondersteuning.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cliƫntondersteuning