Activiteit van: Villa VoorstadContract met de gemeente

D.m.v gespreksthema's worden er gesprekken gevoerd met de deelnemers. Diverse onderwerpen worden in groepsverband of individueel op een leuke manier met elkaar besproken. Op die manier wordt geprobeerd om de Nederlandse taal beter te leren spreken. Dit gebeurt onder leiding van twee vrijwilligers van het Taal- en Digipunt

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Soort cursus
 • cursus basisvaardigheden
Welke basisvaardigheden?
 • taal
 • rekenen
Begeleiding door
 • vrijwilligers
Door wie?

Vrijwilligers van het Taal en Digipunt

Niveau van de deelnemers
 • geen opleiding
 • laag opgeleiden
 • middelbaar opgeleiden
Werkvormen
 • groepsbijeenkomsten
 • individuele ondersteuning
 • zelfstudie
Nederlands als eerste of tweede taal?
 • Nederlands als tweede taal
Onderdelen taalcursus
 • lezen
 • schrijven
 • luisteren
 • spreken
Niveau cursus Nederlands als eerste taal
 • basis spreekvaardigheid
Niveau cursus Nederlands als tweede taal
 • A0
Looptijd van de cursus

Het Taalondersteuning is vrij toegankelijk en is afhankelijk van deelname, er is geen einddatum.  

Benodigde voorkennis

Enigsinds Nederlands spreken

Cursusmateriaal

Is aanwezig.

Afronding
 • Geen examen
Bezoekadres
Bierstraat 527416AM Deventer0570-86 63 44

Het Taalondersteuning vindt plaats in de Voorkamer bij Villa Voorstad

Dagen en tijden
 • Wekelijks op dinsdag van 09:30 tot 11:00.
Toelichting dagen en tijden

Elke dinsdagmorgen van 9.30-11.00 uur. (behalve in schoolvakanties)

Kosten

Voor koffie en thee wordt € 1,-  bijdrage gevraagd per bijeenkomst.

Aanmelding & vervolgprocedure

Men kan zich aanmelden bij de Villa tijdens het Taalondersteuning zelf, of bij Rob Swartjes (06-45659321).

Aanmelden kan ook op het nummer van Villa Voorstad 0570-866344.

Bijzonderheden

Deze activiteit maakt deel uit van de vrij toegankelijke dagbesteding.

Doelgroep-toelichting

Iedereen die beter de Nederlandse taal wil leren spreken is van harte welkom

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus Inburgering en basisvaardigheden