Hulpaanbod van: Gemeente Deventer

Advies over uw financiële situatie en schuldhulpverlening.

Contactinformatie

 14 05 70Grote Kerkhof 17411KT Deventer deventer.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • NVVK (Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U vertelt over uw financiële situatie en krijgt dan een zo goed mogelijk advies. Kunnen we uw vragen ter plekke niet beantwoorden? Hebt u hulp nodig van een andere organisatie? Dan verwijzen we u meteen door. We helpen u ook op weg als u schuldhulpverlening nodig hebt.

Meer informatie vindt u bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD) op de website van de gemeente Deventer.

Door wie?

Een medewerker van Team BAD.

Soort ondersteuning/begeleiding
  • budgetbeheer
  • geldproblemen
  • schuldhulpverlening
Inhoud & Werkwijze

Heeft u geen overzicht in uw inkomsten en uitgaven? Blijven er rekeningen liggen? Heeft u achterstanden? Kom dan vrijblijvend naar het adviesgesprek van het team schuldhulpverlening/kredietbank. Zeg bij de receptie dat u komt voor het adviesspreekuur van het team schuldhulpverlening/kredietbank. Moet u even wachten? Dan is er gratis koffie en thee.

Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening moet u:
- 18 jaar of ouder zijn;
- inkomsten hebben uit bijvoorbeeld arbeid en/of uitkering.

Bemiddeling bij schulden/minnelijke schuldenregeling

Als u schulden heeft en u komt er zelf niet uit, dan kunt u bij het BAD terecht. Wij maken samen met u een overzicht van uw financiële situatie. Aan de hand daarvan voeren we overleg met uw schuldeisers om te bekijken op welke manier u uw schuld kunt aflossen. We bespreken wanneer, hoeveel en hoelang u moet aflossen. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend en er kunnen voorwaarden aan verbonden worden. U tekent hiervoor een contract.

WSNP

Als een minnelijke schuldenregling niet mogelijk is kan het BAD voor u een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank voor de wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Als deze wet op u van toepassing wordt verklaard krijgt u een WSNP-bewindvoerder toegewezen.

Budgetbeheer

Het BAD kan het beheer van uw inkomen en uitgaven van u overnemen. Dit is altijd tijdelijk, bijvoorbeeld gedurende een schuldenregeling of een WSNP-periode. Lukt het u niet zelf uw inkomsten en uitgaven te beheren, dan kunnen wij een verzoek indienen voor beschermingsbewindvoering of curatele.

Budgetadvies

Het BAD geeft advies over voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken om uw financiële positie te verbeteren. Wij kunnen samen met u inzage krijgen in uw inkomsten en uitgaven, zodat u weer overzicht en controle krijgt. Wij verwijzen naar instanties waar u een aanvraag kunt indienen voor ondersteuning of verdere informatie of hulp kunt krijgen.

Budgettraining

Het BAD geeft groepstrainingen waarin u inzage krijgt in uw inkomsten en uitgaven. U leert deze op elkaar af te stemmen, zodat u in de toekomst niet meer in de financiële problemen komt.

Beoogd eindresultaat

Advies.

Duur

Afhankelijk van de soort begeleiding en uw situatie.

Bezoekadres
Grote Kerkhof 17411KT Deventer140570

Het Budget Adviesbureau Deventer (BAD)
Grote Kerkhof 1
Telefoonnummer: 0570-693535
Faxnummer: 050-693522
E-mail: bad@deventer.nl

Op welke dagen en tijden?

Openingstijden:

Het Budget Adviesbureau Deventer is open van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur, voor het inleveren of ophalen van stukken.

Het Budget Adviesbureau Deventer houdt inloopspreekuur van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Het Budget Adviesbureau is telefonisch bereikbaar
- van 9.00 tot 12.00 uur voor cliënten
- van 8.00 tot 18.00 uur voor bedrijven en instanties 

Kosten

Het adviesgesprek is gratis.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

Geen.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Schuldhulpverlening en budgetbeheer