Hulpaanbod van: 's Heeren LooContract met de gemeente

Het bestaat uit een woonhuis met daar omheen 4 appartementen, op een bosperceel van 3 ha. Een geweldige plek, midden in de natuur maar met de voorzieningen van het dorp Vaassen in de buurt! In het huis kunnen 4 mensen met een beperking wonen, vanaf 16 jaar, die meer nabije ondersteuning nodig hebben gericht op ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid. Vanuit het woonhuis, is het mogelijk door te stromen naar de appartementen. Hier kunnen mensen wonen die zelfstandig zijn maar baat hebben bij de mogelijkheid terug te vallen op 24-uurs begeleiding. Dit unieke woonconcept is een 24-uursvoorziening, waarin continuÏteit geboden wordt door een zorgpaar. Er is een WLZ en/of jeugdwet indicatie nodig om hier te kunnen wonen.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Jeugdwet
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

Cliënten kunnen hier onbeperkt blijven wonen. Er is een mogelijkheid om vanuit het woonhuis door te stromen naar de appartementen.

Aanmelding en vervolgprocedure

Bij interesse kan men zich melden via het telefoonnummer van het klantcontact Oost-Nederland 088-0365030. Hierna zal de zorgconsulent een afspraak plannen om de woonvraag in kaart te brengen en verdere afspraken te maken met betrekking tot het evt. wonen op de genoemde locatie.

Doelgroepen

Volwassenen met een verstandelijke beperking, Jongeren met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met een WLZ/jeugdindicatie voor wonen kunnen hier komen wonen. Zowel in het woonhuis waar meer nabije ondersteuning geboden wordt, als in de appartementen rondom het huis, waar men zelfstandig woont, met de mogelijkheid tot ondersteuning.
Het betreft een 24-uurslocatie waar een zorgpaar de continuïteit borgt.

Aantal 1&2 pers. appartementen

Het bestaat uit een woonhuis met daar omheen 4 appartementen, op een bosperceel van 3 ha. Een geweldige plek, midden in de natuur maar met de voorzieningen van het dorp Vaassen in de buurt! In het huis kunnen 4 mensen met een beperking wonen, vanaf 16 jaar, die meer nabije ondersteuning nodig hebben gericht op ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid. Vanuit het woonhuis, is het mogelijk door te stromen naar de appartementen. Hier kunnen mensen wonen die zelfstandig zijn maar baat hebben bij de mogelijkheid terug te vallen op 24-uurs begeleiding. Dit unieke woonconcept is een 24-uursvoorziening, waarin continuÏteit geboden wordt door een zorgpaar. Er is een WLZ en/of jeugdwet indicatie nodig om hier te kunnen wonen.

Over de appartement(en)

Het bestaat uit een woonhuis met daar omheen 4 appartementen, op een bosperceel van 3 ha. Een geweldige plek, midden in de natuur maar met de voorzieningen van het dorp Vaassen in de buurt! In het huis kunnen 4 mensen met een beperking wonen, vanaf 16 jaar, die meer nabije ondersteuning nodig hebben gericht op ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid. Vanuit het woonhuis, is het mogelijk door te stromen naar de appartementen. Hier kunnen mensen wonen die zelfstandig zijn maar baat hebben bij de mogelijkheid terug te vallen op 24-uurs begeleiding. Dit unieke woonconcept is een 24-uursvoorziening, waarin continuÏteit geboden wordt door een zorgpaar. Er is een WLZ en/of jeugdwet indicatie nodig om hier te kunnen wonen.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

De begeleiding en opvoeding wordt gedaan door een zorgpaar, ondersteund door een gedragswetenschapper. Ook kan het zorgpaar gebruik maken van alle faciliteiten en expertise binnen 's Heeren Loo.

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Inhoud begeleiding

De bewoners van deze locatie hebben op basis van hun hulpvraag en woonwens zeggenschap over zowel praktische zaken als ondersteuningszaken met betrekking tot het wonen.

Naam Locatie

Woonlocatie Vaassen

Woonlocatie Vaassen


Apeldoornseweg 85, 8172 EJ Vaassen

Afstand tot openbaar vervoer
  • 500 tot 1000 meter
Huur (incl./excl. servicekosten)

Op basis van indicatie WLZ/jeugd.

Overige kosten

buiten de kosten van de WLZ wordt er gebruik gemaakt van een individuele begroting voor de cliënten voor waskosten, kleding, abonnement, vakantie etc.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen