Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Algemene informatie Contract met de gemeente

Su International Zorg biedt thuiszorg aan mensen met een etnische achtergrond die behoeften hebben aan verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Onze doelgroep zijn mensen met een etnische achtergrond: onder andere, Turken, Marokkanen, Afghanen en Somaliërs. Wij verlenen zorg aan ouderen, mensen met een chronisch ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijk beperking. Daarnaast werken wij samen met transferverpleegkundigen van ziekenhuizen bij ontslag uit het ziekenhuis. Bij Su International Zorg staat de cliënt centraal. Medewerkers van Su International Zorg zijn een belangrijke steunpunt bij de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt.

Contactinformatie

 055-52 20 022 0570-74 44 40Sutton 37327AB Apeldoorn zorg.suinternational.nlLaatste controle: mei 2021

Plan route

Postadres
Postbus 10637301BH Apeldoorn

Toegankelijkheid

bovenverdieping alleen bereikbaar via trap, maar er kan benden afgesproken worden indien noodzakelijk.

Openingstijden

Hulpaanbod

24-uurs zorg

Su International Zorg kunt ervoor zorgen dat u met de 24-uurs zorg thuis de verzorging en verpleging krijgt die u nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden.

Begeleiding indivudeel/groep

Begeleiding in de zorg betekent dat een zorgprofessional een cliënt helpt bij het indelen van de dag. Begeleiding kan in de vorm van individueel of in groepsverband. Begeleidingsactiviteiten zijn zeer divers zoals activeringsbegeleiding, ondersteuningsbegeleiding of advies, instructie en...

Contract met de gemeente

Coordinatie op ondersteuningsplan

De wensen en behoeften van de cliënt staat centraal bij Su International Zorg. Aan de hand van het ondersteuningsplan of de zelfredzaamheidsmatrix wordt er competentie gericht gewerkt. In het ondersteuningsplan zijn er verschillende levensdomeinen en de begeleider/ondersteuner zoekt met de...

Contract met de gemeente

Dagbesteding

Su International Zorg biedt mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoeningen de kans om zinvol bezig te zijn. Wij hebben verschillende vormen van dagbesteding, die aansluiten bij uw persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden. Met dagbesteding willen wij samen met de cliënt zijn...

Huishoudelijke hulp

alle taken binnen het huis

individuele begeleiding

De wensen en behoeften van de cliënt staat centraal bij Su International Zorg. Aan de hand van het ondersteuningsplan of de zelfredzaamheidsmatrix wordt er competentie gericht gewerkt. In het ondersteuningsplan zijn er verschillende levensdomeinen en de begeleider/ondersteuner zoekt met de...

Contract met de gemeente

Palliatieve/terminale zorg

persoonlijke verzorging en verpleging

Regie op gestructureerd huishouden

De wensen en behoeften van de cliënt staat centraal bij Su International Zorg. Aan de hand van het ondersteuningsplan of de zelfredzaamheidsmatrix wordt er competentie gericht gewerkt. In het ondersteuningsplan zijn er verschillende levensdomeinen en de begeleider/ondersteuner zoekt met de...

Contract met de gemeente

Verpleging

Onder verpleging vallen diverse activiteiten: · Wondverzorging · Injecties geven/ leren u zelf te injecteren · Begeleiding bij ernstige ziektes · Maagsondes in brengen · Katheters inbrengen · Zuurstof toedienen

Verzorging

Bij dagelijkse activiteiten kunt denken aan: · In- en uit bed gaan; · Toiletgang; · Wassen, douchen, aankleden en scheren; · Persoonlijk zorg; · Aanbrengen van prothesen en steunkousen; · Begeleiden bij medicatiegebruik; · Eten en drinken; · Het geven van medicijnen; · Stoma en incontinentieverzorging

Contract met de gemeente

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod