Algemene informatie

ABC de Cirkel begeleidt volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel, Autisme en/of psycho sociale problematiek.

De medewerkers van ABC de Cirkel begeleiden ambulant in de thuissituatie of in de werksituatie. We bieden naast ambulante begeleiding, dagbesteding, arbeidstrainig en begeleiden re-integratietrajecten.

ABC de Cirkel beschikt in Olst (hoofdvestiging in Huize Westervoorde, voormalige gemeentehuis Olst) over een eigen (arbeidsmatige) dagactiviteitencentrum. 

Daarnaast is er een houtwerkplaats op het industrieterrein van Olst, genaamd Loods 64. Mensen kunnen hier deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten en/of arbeidstraining volgen.

In Deventer, aan het Stationsplein 3, heeft ABC de Cirkel een lunchroom \'IJZenSO\', waar mensen middels een leer-/werkplek kunnen werken aan het weer participeren in de (werk)maatschappij (zie gegevens IJZenSO).

In Twello is een vierde dagbestedingslocatie aanwezig , waarbinnen arbeidsmatige en creatieve activiteiten aangeboden worden.

Contract met de gemeente

Contactinformatie

 0570-76 91 25Koningin Wilhelminastraat 1A8121AW Olst www.abcdecirkel.nlLaatste controle: februari 2019

Plan route

Openingstijden

Hulpaanbod

Coördinatie op ondersteuningsplan

Coördineren van alle middelen en instanties/ organisaties die zijn ingezet om, t.b.v. welbevinden van de client, de vooropgestelde individuele doelen binnen de afgesproken tijd te behalen.

Regie op een gestructureerd huishouden

Er wordt individuele begeleiding in de thuissituatie geboden bij mensen thuis. Dit betreft zowel praktische ondersteuning (bv. contacten leggen en onderhouden met instanties, formulieren invullen, trainen van vaardigheden, post verwerken, adviseren, begeleiden bij bezoek huisarts/ instanties,...

Ondersteuning en begeleiding

Individueel zorgplan wordt samen met de cliënt opgesteld; hierin staan de (haalbare) doelen, de in te zetten middelen, het tijdspad en de evaluatiemomenten. Begeleiding a.d.h.v. het zorgplan.

Dagbesteding

Begeleiding bij leren omgaan met beperkingen als gevolg van NAH, ASS, LVG. Zinvolle daginvulling bieden, alsmede ondersteuning en coaching bij eventuele terugkeer in het arbeidsproces. Ambulante begeleiding in de thuissituatie.

Coaching

De begeleider/ coach stelt samen met de cliënt een individueel zorgplan op, waarbij wordt beschreven welke ondersteuning desbetreffende cliënt nodig heeft (diverse werkgebieden). Doelen worden omschreven en een tijdspad wordt aangegeven.

Re-integratie

Schriftelijke/ telefonische aanmelding door UWV. Cliënt wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt een trajectplan opgesteld en na goedkeuring door UWV kan gestart worden met het traject.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider stelt samen met de cliënt een individueel zorgplan op, waarbij wordt beschreven welke ondersteuning desbetreffende cliënt nodig heeft (diverse werkgebieden). Doelen worden omschreven en een tijdspad wordt aangegeven.

Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging cliënten Abcdecirkel.

Collectieve Belangenbehartiging

Belangen behartigen van met name groep cliënten met NAH, ASS, Burn-out klachten en LVG.

Ambulante woonbegeleiding

abcdecirkel heeft ambulante woonbegeleiders, die individuele begeleiding in de thuissituatie kunnen bieden bij mensen thuis. Dit betreft zowel praktische ondersteuning (bv. contacten leggen en onderhouden met instanties, formulieren invullen, trainen van vaardigheden, post verwerken, adviseren,...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: