Algemene informatie

Specialist in Jeugdhulp
Vitree biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders die het op eigen kracht om welke reden dan ook even niet redden.

Wij denken in mogelijkheden
Vitree is voor alle kinderen en jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking vaak in combinatie met psychiatrische problemen.
We bieden diagnostiek, training, begeleiding en behandeling.
Voor iedere vraag een passende vorm van hulp; snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig.

Wij geloven in eigen kracht
Vitree kiest voor hulp met en in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een pleeggezin.
Wij gaan uit van mogelijkheden en ontwikkelingskracht van kinderen, jongeren en gezin.

Contactinformatie

 088-42 80 000 (Receptie ambulante hulp)Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 18025BW Zwolle www.vitree.nlLaatste controle: november 2019

Plan route

Hulpaanbod

Crisishulp

24-uurs crisisopname

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: