Algemene informatie

Woonzorglocatie Sint Jozef ligt aan de rand van Deventer. We bieden daar verpleeghuiszorg op maat. We staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg die op een persoonlijke manier gegeven wordt. De verpleeghuiszorg bestaat onder andere uit gespecialiseerde verzorging, medische en paramedische behandeling en een aangepaste woonomgeving met bijbehorende dienstverlening.

Ook als u niet in het Sint Jozef woont, kunt u poliklinische behandeling krijgen. Die behandeling kan plaatsvinden in de behandelruimten van de woonzorglocatie of bij u thuis.

Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons thuis voelt. Daarom staan persoonlijke vrijheid en aandacht voor het individu bij ons centraal. Ook al woont u straks misschien in een verpleeghuis, dan hoeft dat niet te betekenen dat u de regie over uw eigen leven helemaal verliest. Wij beschikken over vele faciliteiten en we organiseren een groot aantal activiteiten voor onze cliënten en hun naaste betrokkenen. We streven ernaar om zoveel mogelijk op uw wensen in te spelen.

Het Sint Jozef biedt op een kwalitatief hoogwaardige manier zorg en dienstverlening aan in een zo prettig mogelijke leef-, werk- en woonomgeving.

Al onze locaties bieden een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma. Iedereen die daar zin in heeft kan daaraan meedoen. De activiteiten variëren van een gezellig potje kaarten tot aan het bijwonen van concerten of theatervoorstellingen. Zie voor meer informatie onze website www.carinova.nl.

Contactinformatie

 0900-86 62St. Jozefplein 17415EH Deventer www.carinova.nlLaatste controle: september 2019

Plan route

Postadres
Postbus 6787400AR Deventer

Hulpaanbod

Aanleunwoningen

Op te vragen via 0900 8662

Chronische somatische verpleeghuiszorg

Wij vinden het erg belangrijk dat u zich thuis voelt en we doen er dan ook alles aan om dat te realiseren. De locaties bieden u veel faciliteiten en activiteiten. Maar als u liever met rust gelaten wilt worden, dan kan dat ook! Als u bij ons komt wonen, bepalen we samen met u aan de hand van uw...

Dagbehandeling

functieverbetering, respijtzorg, overbruggingszorg

Ergotherapie

De ergotherapeut onderzoekt wat u wel of niet kunt en zoekt naar de oorzaak van uw problemen. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan gemaakt, waarbij ook verzorgers of huisgenoten betrokken kunnen worden.

Fysiotherapie

Individuele behandeling fysiotherapie fysiotherapeutisch consult: bewegingsonderzoek speciaal geschikt voor ouderen met daaruit voortkomend een advies op maat. Groepsbehandeling: valpreventietraining, fitness voor ouderen, groepsbewegingsactiviteit na CVA Advies, bijv. gebruik van (loop)hulpmiddelen, omgaan met problemen in dagelijks bewegen

Logopedie

Na de aanmelding zal met u samen gezocht worden naar een geschikte dag en tijd. Tijdens de eerste zitting vindt een intake plaats en zal gestart worden met een onderzoek. Een behandelplan zal voor u worden opgesteld en met u besproken worden. Een behandeling duurt 30 minuten. Voor de afasietherapie is dit 60 minuten.

Psychogeriatrische verpleeghuiszorg

Carinova biedt psychogeriatrische verpleeghuiszorg in verpleegafdelingen van ongeveer 15 cliƫnten. Carinova is op weg die zorg in woningen voor 6 cliƫnten aan te bieden. Doel van kleinschalig wonen is niet langer om de ziekte te genezen, maar om het leven aangenaam en zo mogelijk prettig te...

Revalidatie

Direct na opname maakt de Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) een behandelplan met u. Gedurende de behandelfase wordt het behandelplan uitgevoerd om het doel van de revalidatie te bereiken. Minimaal om de 6 weken vindt er een voortgangsbespreking plaats over de revalidatie. Tijdens...

Verzorging en verpleging thuis

De verpleging/verzorging wordt bepaald door de indicatie. De eerst verantwoordelijke verzorging maakt een afspraak met u welke zorg precies gegeven zal worden. Die afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Verpleeghuis