Algemene informatie

Welkom bij het Zorgloket van de gemeente Deventer.

Wat biedt het Zorgloket?
Gratis informatie, advies, voorzieningen, inkomensondersteuning, doorverwijzing, en gesprekken op het gebied van:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  • inkomensondersteuning.


Voorbeelden:

  • Hoe kom ik aan huishoudelijke hulp?
  • Waar kan ik een rollator, scootmobiel of rolstoel krijgen?
  • Hoe kom ik aan ondersteuning bij de zorg voor ouders, partner of kind?
  • Welke zorgmogelijkheden zijn er voor een gehandicapt kind?
  • Kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart of een pas voor de Wmo-taxi?

Contactinformatie

 14 05 70Grote Kerkhof 17411KT Deventer www.deventer.nlLaatste controle: augustus 2019

Plan route

Postadres
Postbus 50007400GC Deventer

Hulpaanbod

Bijzondere Bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Vaak zijn het kosten die u maakt vanwege medische of sociale omstandigheden. Het zijn kosten die u...

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u via de gemeente een goede en voordelige zorgverzekering afsluiten bij Salland Verzekeringen. U kunt kiezen uit de Gemeentepolis Extra als u weinig zorgkosten verwacht. Wilt u een uitgebreidere dekking? Dan kiest u de Gemeentepolis Plus. Daarin zit ook een dekking van het eigen risico. 

Hulp bij het huishouden

U kunt een melding doen voor hulp bij het huishouden als u zelf (tijdelijk) uw huishouden niet kunt doen door ziekte of een beperking.

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. De gemeente keert deze toeslag 1 keer per 12 maanden uit. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt?...

Losse woonvoorzieningen

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Rolstoel

Heeft u langer dan een half jaar een rolstoel nodig en gebruikt u deze iedere dag? U kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud of aanpassingen aan de rolstoel en sluit er ook een casco verzekering voor af.

Scootmobiel en driewielfiets

Kunt u geen gebruikmaken gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een driewielfiets of een scootmobiel. Een scootmobiel wordt verstrekt voor korte afstanden rondom de woning.

Vaste woonvoorzieningen en woningaanpassing

Hebt u problemen door ziekte waardoor u zich in huis niet goed kunt bewegen of verplaatsen? Kunt u niet of niet goed gebruik maken van het bad, de keuken of de trap? Dan kan een aanpassing van uw woning een oplossing zijn.

Verhuiskostenvergoeding

Vergoeding voor verhuiskosten. U kunt maximaal € 2.500,- krijgen.

Vervoersvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Kunt u geen gebruik maken van het openbaar vervoer, vanwege een beperking? Dan kan de gemeente u helpen met een vervoersvoorziening. De vervoersvoorziening is geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). PlusOV verzorgt dit vervoer. 

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gemeentelijke dienst of loket Gemeente