Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Algemene informatie

Welkom bij het Zorgloket van de gemeente Deventer.
Wat biedt het Zorgloket?Gratis informatie, advies, voorzieningen, doorverwijzing, en gesprekken op het gebied van:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  • financiële regelingen.

Voorbeelden:

  • Waar kan ik een rollator, scootmobiel of rolstoel krijgen?
  • Hoe kom ik aan ondersteuning bij de zorg voor ouders, partner of kind?
  • Welke zorgmogelijkheden zijn er voor een gehandicapt kind?
  • Kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart of een pas voor de Wmo-taxi?
  • Ik heb een laag inkomen. Kan ik gebruik maken van financiële regelingen?

Contactinformatie

 14 05 70Grote Kerkhof 17411KT Deventer www.deventer.nlLaatste controle: juni 2021

Plan route

Postadres
Postbus 50007400GC Deventer

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet
Voorzieningen voor doven en slechthorenden
Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
ITS is toegekend (Internationaal ToegankelijkheidsSymbool)
Een aantal ruimten in het stadhuis is voorzien van een ringleiding. Te weten: - Raadszaal - Burgerzaal - Trouwzaal De ringleiding in de trouwzaal betreft een mobiele ringleiding. Geef vooraf aan of u of uw gasten hier gebruik van willen maken.

Hulpaanbod

Persoonlijke ondersteuning

Als u moeite heeft met uw dagelijks leven op orde te krijgen en te houden, kunt u persoonlijke ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Persoonlijke ondersteuning kan individueel zijn, bijvoorbeeld bij u thuis, maar ook in een groep buitenshuis plaatsvinden. Welke ondersteuning u nodig heeft, hoe vaak en hoe lang hangt af van uw situatie.

Individuele Inkomenstoeslag

Heeft u een minimuminkomen en geen uitzicht op werk? Bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u in aanmerking komen voor een individuele inkomenstoeslag. De gemeente keert deze toeslag 1 keer per 12 maanden uit.

Rolstoel

Heeft u langer dan een half jaar een rolstoel nodig en gebruikt u deze iedere dag? U kunt dit melden bij de gemeente. U krijgt dan een rolstoel in bruikleen. De gemeente betaalt de kosten voor onderhoud of aanpassingen aan de rolstoel en sluit er ook een casco verzekering voor af.

Scootmobiel en driewielfiets

Kunt u geen gebruikmaken gewone vervoersmiddelen? Dan kan de gemeente u helpen met een driewielfiets of een scootmobiel. Een scootmobiel wordt verstrekt voor korte afstanden rondom de woning.

Vaste woonvoorzieningen en woningaanpassing

Hebt u problemen door ziekte waardoor u zich in huis niet goed kunt bewegen of verplaatsen? Kunt u niet of niet goed gebruik maken van het bad, de keuken of de trap? Dan kan een aanpassing van uw woning een oplossing zijn.

Verhuiskostenvergoeding

Vergoeding voor verhuiskosten. U kunt maximaal € 2.500,- krijgen.

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u via de gemeente een goede en voordelige zorgverzekering afsluiten bij Salland Verzekeringen. U kunt kiezen uit de Gemeentepolis Extra als u weinig zorgkosten verwacht. Wilt u een uitgebreidere dekking? Dan kiest u de Gemeentepolis Plus. Daarin zit ook een dekking van het eigen risico. 

Bijzondere Bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die u door persoonlijke omstandigheden moet maken en die u niet van uw normale inkomen kunt betalen. Vaak zijn het noodzakelijke kosten die u maakt door bijzondere omstandigheden. Het zijn kosten die u...

Hulp bij het huishouden

U kunt een melding doen voor hulp bij het huishouden als u zelf (tijdelijk) uw huishouden niet kunt doen door ziekte of een beperking.

Vervoersvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

Heeft u een beperking waardoor u geen gebruik kunt maken van eigen vervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u bij de gemeente een pas aanvragen voor het reizen met PlusOV. U vraagt het aan op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). PlusOV verzorgt het aangepast vervoer in...

Losse woonvoorzieningen

Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gemeentelijke dienst of loket Gemeente
Vergelijk hulpaanbod