Algemene informatie

De JP van den Bent stichting ondersteunt mensen bij hun leven. Wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. En andersom net zo. We helpen mensen hun leven te leven zoals zij dat willen. We bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, dromen en wensen – waar haalbaar – te vervullen.

Doe gewoon en gewoon doen

Dat doen we door mensen echt te zien. En door oprechte belangstelling en interesse te tonen. Wie ben je? Wat heb je nodig? En wat staat ons te doen?

Samen kijken we welke ondersteuning nodig is. Dat doen we vanuit het uitgangspunt ‘doe gewoon en gewoon doen’. Onze medewerkers krijgen dan ook alle verantwoordelijkheid om de ondersteuning naar eigen inzicht in te richten.

Vertrouwen

Voor deze werkwijze is vertrouwen nodig. Daarom zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. We luisteren naar vragen, vangen signalen op en bewegen mee met iedere situatie. Zo kan iemand echt groeien. En z’n leven leven, zoals hij dat wil.

We volgen zoveel mogelijk onze eigen weg als het gaat om regels en protocollen. Liever gebruiken we gewoon ons gezonde verstand en denken we logisch na. Hoe zouden we het thuis oplossen?

Wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn

Doen wat nodig is

Doeners zijn we al sinds de oprichting. We werken niet vanuit een aanbod, wel vanuit de vraag. We spelen zo accuraat en snel mogelijk in op wat iemand nodig heeft. Zelfs als daar oplossingen voor nodig zijn, die nog niet eerder zijn ingezet.

Dat maakt dat we kunnen werken volgens het principe ‘wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn.’

Verantwoording

Ieder jaar leggen we verantwoording af. Dat doen we niet alleen in jaarcijfers. Wij hechten meer waarde aan de beoordeling van cliënten, verwanten en medewerkers.

Want als zij tevreden zijn, is zorg in onze ogen rechtmatig. Die gedachte koesteren we. En delen we graag met de wereld.

Contract met de gemeente

Contactinformatie

 0570-66 57 70 www.jpvandenbent.nlLaatste controle: april 2019

Postadres
Postbus 3617400AJ Deventer

Hulpaanbod

ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning bieden aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Begeleiding Individueel

ersoonlijk De ondersteuningsvraag wordt vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit wordt samen met de cliënt en de mensen (bijvoorbeeld familie of partner) die voor hem/haar belangrijk zijn opgesteld. Hierin staan alle stappen die nodig zijn om het gewenste doel van de cliënt te bereiken. Alle...

Beschermd Wonen

Ondersteuning bij wonen Een plek voor iemand zelf. Haar/zijn huis, haar/zijn thuis. Als iemand niet alles zelf kan heeft zij/hij soms ondersteuning nodig. Of iemand nu alleen woont, met een gezin of samen met andere mensen met een beperking. de medewerkers van de JP van den Bent stichting kunnen hierin ondersteunen.

Dagbesteding

Dagactiviteiten en/of werk Steek je graag je handen uit de mouwen? Vind je het leuk om iets te doen? Of je nu binnen of buiten bezig wilt zijn: de JP van den Bent stichting kan je daarbij ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld werkplekken en dagactiviteiten in de keuken of je doet onderhoudswerk bij...

Ondersteunende begeleiding

Individueel worden er afspraken gemaakt in het OndersteuningsPlan.

Ondersteuning bij wonen

Een plek voor uzelf. Uw huis, een thuis. Heeft u ondersteuning nodig, kunt u niet alles zelf? Of u nu alleen woont, met een gezin of samen met andere mensen met een beperking, de medewerkers van de JP van den Bent stichting kunnen u ondersteunen. Een paar uur per week of een paar uur per dag of...

Persoonlijke verzorging

Het gaat om twee vormen van Persoonlijke Verzorging (PV): Niet-lijfgebonden PV van cliënten (over het algemeen mensen met een zintuigelijke, een psychische of een verstandelijke beperking) die zichzelf wel kunnen wassen en aankleden en naar de wc gaan, maar daartoe aangespoord moeten worden door...

Regie op huishouden

Persoonlijk De ondersteuningsvraag wordt vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit wordt samen met de cliënt en de mensen (bijvoorbeeld familie of partner) die voor hem/haar belangrijk zijn opgesteld. Hierin staan alle stappen die nodig zijn om het gewenste doel van de cliënt te bereiken. Alle...

Spoedopvang

Aanmelden voor crisisopvang gebeurt telefonisch bij de intakemedewerker op het centraal bureau. Dit kan op alle werkdagen op telefoonnummer 0570- 665770. Indien een crisisplek beschikbaar is, kan binnen 24 uur een afspraak gepland worden voor een intake. Als er geen plek beschikbaar is, wordt...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie