Algemene informatie

De JP van den Bent stichting verleent ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We bieden ondersteuning bij wonen, logeer- en deeltijdopvang, buitenschoolse opvang, training, crisisopvang, kortverblijf- en overbruggingsopvang. Ons werkgebied beslaat op dit moment de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland. De JP is een platte organisatie waar medewerkers veel ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid.

‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt’ is de kern van de manier waarop we met elkaar werken.

Visie op mensen
De JP beschouwt iedere persoon als waardig en uniek. Mensen worden in staat gesteld hun mogelijkheden te ontwikkelen, beslissingen te nemen en eigen verantwoordelijkheden te hebben. Deze visie is zowel van toepassing op cliënten als op medewerkers en vormt de rode draad in ons beleid en in de manier waarop we werken.

Vraaggericht werken
Mensen met een beperking willen graag hun wensen, dromen en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt de ondersteuning die daarbij nodig is. Bij alle vormen van dienstverlening staat vraaggericht werken voorop. Dat betekent onder meer, dat we in ons dagelijkse werk goed luisteren naar signalen en vragen van de cliënten en daar de ondersteuning op afstemmen. Dat vormt de basis van ons professioneel handelen.

“Wat de JP van den Bent stichting vandaag nog niet in huis heeft, kan morgen al heel gewoon zijn!”

Contract met de gemeente

Contactinformatie

 0570-66 57 70 jpvandenbent.nlLaatste controle: september 2018

Hulpaanbod

DagbestedingContract met de gemeente

Dagactiviteiten en/of werk Steek je graag je handen uit de mouwen? Vind je het leuk om iets te doen? Of je nu binnen of buiten bezig wilt zijn: de JP van den Bent stichting kan je daarbij ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld werkplekken en dagactiviteiten in de keuken of je doet onderhoudswerk bij...

SpoedopvangContract met de gemeente

Aanmelden voor crisisopvang gebeurt telefonisch bij de intakemedewerker op het centraal bureau. Dit kan op alle werkdagen op telefoonnummer 0570- 665770. Indien een crisisplek beschikbaar is, kan binnen 24 uur een afspraak gepland worden voor een intake. Als er geen plek beschikbaar is, wordt...

Begeleiding IndividueelContract met de gemeente

ersoonlijk De ondersteuningsvraag wordt vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit wordt samen met de cliënt en de mensen (bijvoorbeeld familie of partner) die voor hem/haar belangrijk zijn opgesteld. Hierin staan alle stappen die nodig zijn om het gewenste doel van de cliënt te bereiken. Alle...

ambulante ondersteuningContract met de gemeente

Ambulante ondersteuning bieden aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Ondersteuning bij wonenContract met de gemeente

Een plek voor uzelf. Uw huis, een thuis. Heeft u ondersteuning nodig, kunt u niet alles zelf? Of u nu alleen woont, met een gezin of samen met andere mensen met een beperking, de medewerkers van de JP van den Bent stichting kunnen u ondersteunen. Een paar uur per week of een paar uur per dag of...

Ondersteunende begeleidingContract met de gemeente

Individueel worden er afspraken gemaakt in het OndersteuningsPlan.

Beschermd WonenContract met de gemeente

Ondersteuning bij wonen Een plek voor iemand zelf. Haar/zijn huis, haar/zijn thuis. Als iemand niet alles zelf kan heeft zij/hij soms ondersteuning nodig. Of iemand nu alleen woont, met een gezin of samen met andere mensen met een beperking. de medewerkers van de JP van den Bent stichting kunnen hierin ondersteunen.

Regie op huishoudenContract met de gemeente

Persoonlijk De ondersteuningsvraag wordt vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit wordt samen met de cliënt en de mensen (bijvoorbeeld familie of partner) die voor hem/haar belangrijk zijn opgesteld. Hierin staan alle stappen die nodig zijn om het gewenste doel van de cliënt te bereiken. Alle...

Persoonlijke verzorgingContract met de gemeente

Het gaat om twee vormen van Persoonlijke Verzorging (PV): Niet-lijfgebonden PV van cliënten (over het algemeen mensen met een zintuigelijke, een psychische of een verstandelijke beperking) die zichzelf wel kunnen wassen en aankleden en naar de wc gaan, maar daartoe aangespoord moeten worden door...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Gehandicaptenzorgorganisatie