Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Algemene informatie Contract met de gemeente

\'t Dijkhuis is een kleinschalige en zelfstandige organisatie in Bathmen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor wonen, zorg en diensten.

Wij stimuleren onze bewoners om hun eigen leven te blijven leiden, zoals men dat thuis gewend was. Zorg- en dienstverlening worden in nauw overleg afgestemd op de wensen en interesses van iedere individuele bewoner.

 De bewoners van \'t Dijkhuis hebben allemaal een ruim tweekamer appartement (ca. 50 m2) met individuele sanitaire voorzieningen. De appartementen zijn geschikt voor bewoning door alleenstaanden en echtparen.

 Voor cliënten met een intensieve zorgvraag vanwege dementie (vanaf ZZP 5) is er een afdeling waar zorg wordt geboden op basis van kleinschalig wonen. In totaal zijn er 2 groepen van 6 en 2 groepen van 7 bewoners. Iedere cliënt beschikt over een eigen appartement. Per groep is er een gemeenschappelijke huiskamer.

 Naast het aanbod van intramurale zorgvormen biedt ’t Dijkhuis een uitgebreid en gevarieerd aanbod van in totaal 60 zorgwoningen voor zelfstandige bewoning op basis van huur. Bewoners kunnen naar behoefte gebruik maken van de zorg- en dienstverlening van ’t Dijkhuis.Wanneer er sprake is van een zorgvraag kan deze worden geboden als thuiszorg of met WLZ indicatie in de vorm van een VPT.

 t Dijkhuis biedt sinds maart 2017 palliatief terminale zorg zowel bij mensen thuis als op locatie in ons “Bijna Thuis Huis”, (Hospice). Er is goede afstemming en samenwerking met de Bathmense huisartsen en de zorg wordt geboden onder begeleiding van een zorgconsulent palliatieve zorg.


 

Contactinformatie

 0570-54 16 44Gorsselseweg 27437BE Bathmen www.hetdijkhuis.nlLaatste controle: juli 2021

Plan route

Toegankelijkheid

Toegankelijk: Ja

Contactpersonen

Hulpaanbod

alarmering

Telefoon met halszender

Dagbesteding-Begeleiding Groep

Er wordt structuur aangeboden in de dagbesteding. Begeleiding in waar nodig. Activiteiten en geheugentraining. Er wordt een warme en broodmaaltijd aangeboden. Er kan in de toewijzing worden aangegeven dat u gebruik wil maken van vervoer, dan wordt u opgehaald en thuis gebracht door een taxi.

Contract met de gemeente

Kleinschalige woonvorm

Kleinschalige woonvorm BOPZ afdeling

Kort durende opname

Overbruggingszorg  ELV indicaties of op basis van hotelfunctie. Respijtzorg; Ontlasting van de mantelzorg. Vakantieopnames.

Palliatieve zorg

ELV palliatieve zorg, WLZ- ZP 10 of Wijkverpleging

Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg die via een zorgplan op maat wordt geleverd via afspraak en oproepbaar.

Restaurant voor senioren

Senioren, bezoekers.

Tafeltje-Dekje

Maaltijden voorziening voor senioren wonende in onze seniorenwoningen.

Thuiszorg seniorenwoningen

Thuiszorg aan bewoners in onze seniorenwoningen

Thuiszorg/wijkverpleging, MPT en VPT

Er zijn vier types seniorenwoningen te huur, allen gelijkvloers of slaapkamer en badkamer beneden. Zie voor uitgebreide informatie onze website.

Vakantieopname

Het is mogelijk om als vakantieopname tijdelijk te verblijven op basis van hotelfunctie, bijvoorbeeld om de mantelzorger een periode te ontlasten Eventuele thuiszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en het verblijf wordt per nacht betaald. Respijtzorg vanuit het WMO is ook mogelijk

Verpleeghuis PG

't Dijkhuis verpleeghuis voor de psychogeriatrische client is een BOPZ afdeling.

Verpleging thuis

Allerlei verpleegtechnische handelingen die op afspraak en via zorgplan nodig zijn.

Wonen in een seniorenwoning

Zorg wordt verleend door 't Dijkhuis of Carinova.

Activiteiten

Recreatieve activiteiten

Gezellige middagen

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Verpleeghuis Woonzorgcentrum of verzorgingshuis
Vergelijk hulpaanbod