Logeeropvang is kort, tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Iemand is er een nachtje of een weekend tussenuit, in een andere omgeving en met andere mensen, maar mét de nodige zorg. Ondertussen hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, tijd voor zichzelf.

Logeeropvang heet ook wel kortdurend verblijf. Het kan op verschillende manieren geregeld worden.

Logeeradres vinden

Logeeropvang voor volwassenen wordt aangeboden door verschillende soorten organisaties. Zoals logeerhuizen, zorginstellingen, woonvormen en zorgboerderijen. Kijk onder ‘Organisaties’ voor mogelijkheden. De opvang kan op verschillende manieren vergoed worden. Voor opvang voor kinderen kunt u ook kijken bij logeeropvang voor uw kind.

Logeeropvang voor volwassenen

Logeeropvang is respijtzorg: het is bedoeld om de mantelzorger rust te geven. Het is een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat u eerst kijkt of u een probleem misschien met hulp uit uw eigen omgeving kunt oplossen. Of misschien met hulp van een vrijwilliger.

Is dat geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met de sociale teams Deventer voor logeeropvang. Een medewerker van het sociale team bekijkt dan samen met u of logeeropvang een geschikte oplossing is.

Logeeropvang en langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u langdurige zorg (uit de Wet langdurige zorg, de Wlz) dan is het ook mogelijk om logeeropvang te regelen. Voorwaarde is dat iemand thuis woont, met Wlz-zorg aan huis, en wordt verzorgd door een familielid of mantelzorger. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlz-indicatie. Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg, dan helpt het zorgkantoor u bij het regelen van logeeropvang. U kunt logeeropvang eventueel betalen vanuit een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Voor kortdurend verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor de logeeropvang van kinderen tot 18 jaar.

Organisaties

Logeerhuis

Logeren voor mensen met een verstandelijke beperking

Philadelphia

 033-76 02 000 twitter.comWijersstraat 13811MZAmersfoort

ASVZ

 013-20 20 004 asvz.nlSweelincklaan 7045012BKTilburg

Stichting De Paradijsvogel

 0252-54 32 43 deparadijsvogel.nlHillegommerdijk 1512165ARLisserbroek

Hulpaanbod

Logeeropvang

Logeren

De ligging van Groote Voorster is in de binnenstad van Deventer

Respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorg)

In de groene wijk Borgele ligt woonzorgcentrum De Bloemendal. De...

Logeeropvang bij jeugdhulpinstelling

Logeerhuis Salland Contract met de gemeente

Logeerhuis Salland

Logeerhuis Salland heeft de beschikking over een ruim opgezet huis...

Jeugd- en opvoedhulp

Logeerhuis Salland biedt hulp en ondersteuning in de...

Logeren voor kinderen met een zorgvraag

compleet verbouwde schuur met grote gezellige woonkamer/eetkeuken,...

Informatie van de gemeente