Logeeropvang is kort, tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Iemand is er een nachtje of een weekend tussenuit, in een andere omgeving en met andere mensen, maar mét de nodige zorg. Ondertussen hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, tijd voor zichzelf.

Logeeropvang heet ook wel kortdurend verblijf. Het kan op verschillende manieren geregeld worden.

Logeeradres vinden

Logeeropvang voor volwassenen wordt aangeboden door verschillende soorten organisaties. Zoals logeerhuizen, zorginstellingen, woonvormen en zorgboerderijen. Kijk onder ‘Organisaties’ voor mogelijkheden. De opvang kan op verschillende manieren vergoed worden. Voor opvang voor kinderen kunt u ook kijken bij logeeropvang voor uw kind.

Logeeropvang voor volwassenen

Logeeropvang kunt u regelen via de gemeente. Het is een vorm van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt van deze wet is dat u eerst kijkt of u een probleem misschien met hulp uit uw eigen omgeving kunt oplossen. Of misschien met hulp van een vrijwilliger.

Is dat geen oplossing, dan kunt u zich bij Loket Publiekscontacten Zorg aanmelden voor logeeropvang. De gemeente bekijkt dan of logeeropvang een geschikte oplossing is. Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor logeeropvang, dan kunt u terecht bij een logeerhuis dat een contract heeft met de gemeente. U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u zelf een aanbieder van logeeropvang uitzoeken.

U kunt met uw ondersteuningsvraag ook contact opnemen met de sociale teams Deventer.

Logeeropvang is respijtzorg: het is bedoeld om de mantelzorger rust te geven.

Logeeropvang en langdurige zorg (Wlz)

Krijgt u langdurige zorg (uit de Wet langdurige zorg, de Wlz) dan is het ook mogelijk om logeeropvang te regelen. Voorwaarde is dat iemand thuis woont, met Wlz-zorg aan huis, en wordt verzorgd door een familielid of mantelzorger. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een Wlz-indicatie. Heeft u een indicatie voor Wlz-zorg, dan helpt het zorgkantoor u bij het regelen van logeeropvang. U kunt logeeropvang eventueel betalen vanuit een persoonsgebonden budget.

Eigen bijdrage

Voor kortdurend verblijf betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt niet voor de logeeropvang van kinderen tot 18 jaar.

Organisaties

Logeerhuis

Alle 17 items
JP van den Bent stichting - Regiokantoor...

 0570-62 47 20 jpvandenbent.nl

Stichting de Parabool - ODC 't Lantaarntje

 0570-64 33 55 deparabool.nlGroenewold 1847414CKDeventer

Zorgnetwerk Op Maat

 06-82 00 05 48 zorgnetwerkopmaat.nl

Logeren voor mensen met een verstandelijke beperking

Philadelphia

 033-76 02 000 twitter.comWijersstraat 13811MZAmersfoort

ASVZ

 013-20 20 004 asvz.nlSweelincklaan 7045012BKTilburg

Stichting De Paradijsvogel

 0252-54 32 43 deparadijsvogel.nlHillegommerdijk 1512165ARLisserbroek

Hulpaanbod

Logeeropvang

Alle 24 items

Logeren

De ligging van Groote Voorster is in de...

Respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorg)

In de groene wijk Borgele ligt woonzorgcentrum...

Logeeropvang bij jeugdhulpinstelling

Alle 6 items

Logeerhuis Salland

Logeerhuis Salland heeft de beschikking over...

Jeugd- en opvoedhulp

Logeerhuis Salland biedt hulp en ondersteuning...

Logeren voor kinderen met een zorgvraag

compleet verbouwde schuur met grote gezellige...

Informatie van de gemeente