Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om er voor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Hoe regel ik het?

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met Loket Publiekscontacten Zorg. Of direct een melding doen.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Wmo-begeleiding op maat

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in het Persoonlijk Gesprek. De gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af.

Vormen van begeleiding

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Regieondersteuning

Alle 100 items

Ambulante woonbegeleiding

Alle 63 items

Preventieve woonbegeleiding

Client wordt 1 jaar begeleid met als doel te...

Nazorg ex-gedetineerde burgers

IrisZorg Deventer biedt begeleiding en...

Ambulante hulpverlening

Ambulante begeleiding is een vorm van...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Alle 33 items

Kinder- en jongeren psycholoog

Een studie-, profiel- en beroepskeuzeonderzoek...

Ondersteuning voor gezinnen

Wij ondersteunen waar het gezin zelf...

Ouder begeleiding

Thuis begeleiding In overleg wordt gekeken wat...

Opvoedingsondersteuning

Alle 169 items

Persoonlijk gesprek

Wat is precies uw vraag (of idee) en situatie?...

Therapie

Naast alle onderzoeken, kun je ook bij...

Informatie van de gemeente