Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Afhankelijk van uw situatie vraagt u het pgb aan bij team toegang wmo, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In een budgetplan geeft u aan hoe u het budget wilt besteden.

Veelgestelde vragen over pgb en corona

Belangenvereniging Per Saldo beantwoordt op de website Pgb.nl veelgestelde vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor pgb-houders.

Pgb of zorg in natura

Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waar uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar een contract mee heeft. Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar doen dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen.

Met een pgb regelt u het zelf. U kiest zelf uw zorgverleners en u koopt de zorg in. Daarnaast maakt u zelf afspraken met uw zorgverleners en bent u verantwoordelijk voor de administratie.

Cliƫntondersteuning

Om te kijken of een pgb goed bij u past, kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van een budgetplan.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

Het pgb in de Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij Loket Publiekscontacten Zorg van de gemeente Deventer. Met zo'n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan moet de gemeente u de keuze geven: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb?

Pgb-Jeugdwet

Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? En wilt u de hulp voor uw kind zelf regelen? Dan kunt u het pgb aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen bij team toegang jeugd van de gemeente.

U kunt het pgb alleen krijgen als uw kind van de gemeente een individuele voorziening ontvangt.

Voorwaarden gemeente

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.

Meer informatie over wat u allemaal moet weten en kunnen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook de online test van Per Saldo doen. doen om uit te vinden of een pgb bij u past.

Voor een aanvraag kunt u terecht bij Publiekszaken Zorg van de gemeente Deventer. U kunt contact opnemen, dan bepaalt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.

Lees hier meer over een PGB via de gemeente Deventer.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

De gemeente gebruikt uw budgetplan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het budgetplan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Voor meer informatie over het maken van een budgetplan kunt u terecht bij de gemeente. Of doe de minicursus Hoe maak ik een pgb-budgetplan van Per Saldo. Deze is gratis online te volgen.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om familieleden of andere niet-professionele zorgverleners mee te betalen. Het kan zijn dat uw gemeente dan een lager maximaal uurtarief hanteert.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Meer uitleg over het PGB

U kunt de regels van het PGB ingewikkeld vinden. De website Steffie heeft daarom een interactief filmpje ontwikkeld, met uitleg over het PGB. Bekijk het filmpje op de website van het SVB.

Hulpaanbod

PGB en zorgbemiddeling

Werven en selecteren van ZZP'ers

Professionals4U zoekt voor u de professionals die bij u en uw...

PGB bemiddeling

Momenteel verzorgt BiOns alleen huishoudelijke hulp/ondersteuning/...

PGB Hulp

Ondersteuning op uurbasis of meer reguliere basis.

Organisaties

PGB-bemiddelaar

Zorgkantoor

Zorgkantoor Midden IJssel

 0570-68 71 11 zorgkantoormiddenijssel.nlMunsterstraat 77418EVDeventer

Wmo-loket

Gemeente Deventer

 14 05 70 deventer.nlGrote Kerkhof 17411KTDeventer

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod