Heeft u een klacht of wilt u een melding doen op het gebied van zorg, ondersteuning, werk, inkomen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Meldpunt sociale teams, gezinscoach, gemeente of zorgaanbieder

Komt u er met bijvoorbeeld het sociale team, de gezinscoach, gemeente of zorgaanbieder niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijk aanspreekpunt. Jannie Lamberts is te bereiken van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: 06 51 05 41 88, of op het e-mailadres: aanspreekpuntJWZ@deventer.nl

Klachten Werk en inkomen of Deventer Werktalent

Wie een klacht heeft over de dienstverlening van de gemeente of Deventer Werktalent op het gebied van Werk en Inkomen kan terecht bij een onafhankelijk klachtenbehandelaar.

De klachtenbehandelaar probeert samen met de gemeente of Deventer Werktalent en de indiener tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kan de klager terecht bij de nationale ombudsman.

Onafhankelijk

De onafhankelijk klachtenbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtenbehandelaar moet die drempel weghalen.

Klacht of bezwaarschrift

Mensen kunnen bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar alleen terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Wie het niet eens is met het besluit van de gemeente of Deventer Werktalent, kan een bezwaarschrift indienen.

Frederik Schaafsma

Frederik Schaafsma is bereikbaar via het telefoonnummer 06 – 22058041 of info@klachtbehandelaardeventer.nl.