Let op!

Wijkwinkel is DeventerWijzer geworden en is er speciaal voor u als Deventenaar. DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

Menu

Zorg aanvragen

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Wmo

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Het Persoonlijk gesprek

Het Persoonlijk Gesprek

Met een Persoonlijk Gesprek onderzoekt de gemeente of voor u zorg nodig is vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Wettelijke regels over het Persoonlijk Gesprek

Vraagt u bij de gemeente om ondersteuning, dan moet het Persoonlijk Gesprek binnen 6 weken na uw melding plaatsvinden.

Goed voorbereid naar het Persoonlijk Gesprek

Met deze tips kunt u een Persoonlijk Gesprek voorbereiden. Vraag anderen om mee te denken bij de voorbereiding. En neem iemand mee naar het gesprek.

Tips voor mantelzorgers bij het Persoonlijk Gesprek

Tips voor mantelzorgers om een Persoonlijk Gesprek voor te bereiden.

Ouderenadvies

De ouderenadviseur kan met u meedenken over hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Zorgplan

Afspraken vastleggen over de zorg die u krijgt of die u gaat aanvragen.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.

Melding of klacht

Heeft u een klacht of melding op het gebied van zorg, ondersteuning, werk of inkomen? Dan zijn er verschillende onafhankelijke aanspreekpunten.