Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In Deventer werken we met team toegang wmo (de voormalige sociale teams). Team toegang wmo kijkt samen met u wat u zelf kunt, wat er geregeld kan worden met hulp van vrienden en buren en waar u andere ondersteuning bij nodig heeft.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

U kunt Wmo-ondersteuning ten behoeve van hulpmiddelen en woningaanpassing, aanvragen bij Loket Publiekscontacten Zorg. Voor een aanvraag voor hulp of ondersteuning neemt u contact op met team toegang wmo. In het gesprek met de gemeente of met team toegang wmo wordt vervolgens gekeken welke ondersteuning u nodig heeft.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Loket Publiekscontacten Zorg of met team toegang wmo. Dit heet ook wel melding doen.

Als u melding doet bij Loket Publiekscontacten Zorg van de gemeente Deventer, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de Wmo-consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt Loket Publiekscontacten Zorg voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Adviesraad sociaal domein

In elke gemeente is een Wmo adviesraad actief. Deze raad is het aanspreekpunt voor burgers over problemen met de Wmo. Zij kunnen deze problemen meenemen in hun advies aan de gemeente.

In Deventer zijn de adviesraden wmo, wsw en de cliƫntenraad samengevoegd tot de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD). Meer informatie vindt u op de aparte website van de ASDD.

Zorgwetten eenvoudig uitgelegd

In de brochure 'Wetten zorg en ondersteuning - eenvoudig verteld' worden de zorgwetten WMO, Wlz, ZVW en de Jeugdwet uitgelegd in eenvoudig Nederlands. Klik op de afbeelding om de brochure te openen.

Open de brochure 'Wetten zorg en ondersteuning - eenvoudig uitgelegd'

Vragen of problemen

U kunt met vragen over zorgwetten en -regelingen ook terecht bij de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Organisaties

Wmo-loket

Gemeente Deventer

 14 05 70 deventer.nlGrote Kerkhof 17411KTDeventer

Gemeente

Team Toezicht & Handhaving

 14 05 70 deventer.nlGrote Kerkhof 17411KTDeventer

Gemeente Deventer

 14 05 70 deventer.nlGrote Kerkhof 17411KTDeventer

Adviesraad Wmo

Adviesraad Sociaal Domein Deventer

 adviesraden.deventer.nl

Stichting Fooruit - Fooruit, verder met een...

 0570-64 17 95 fooruit.nlBierstraat 547416AMDeventer

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod