Welkom!

DeventerWijzer legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk en geldzaken voor inwoners van Deventer geregeld zijn en wijst de weg naar organisaties, laagdrempelige hulp en gezellige activiteiten in uw eigen buurt. Ook krijgt u er tips en uitleg en vindt u er informatie over regelingen en procedures.

In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer zelfstandig of op eigen gelegenheid lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling Deventer. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van problemen of conflicten.

De volgende video geeft meer uitleg over buurtbemiddeling in Deventer. Vrijwilligers van Buurtbemiddeling Deventer vertellen wat ze kunnen betekenen bij problemen met buren:

Vuil op straat, losse stoeptegel, openbaar groen

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

Ziet u zwerfafval of hondenpoep op straat? Heeft u last van een hinderlijk geplaatste fietspaal? Is uw omgeving voorzien van graffiti? Is uw straat onveilig door kapotte stoeptegels? Of hebben de struiken hoognodig een snoeibeurt nodig? U kunt het melden aan de gemeente. Neem contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte. Dat kan via het digitale formulier, de Deventer app of de telefoon: 14 0570. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Deventer.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij de gemeente.

Heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

De wijkagent

Overal in Nederland zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Hulpaanbod

Vrijwillige buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een buurtbewoner kan een klacht telefonisch 0570-60 53 85 ) of...

Bemiddeling (betaald) bij burenruzie

Arbeids Mediation

Uw mediator bij HG-nus Mediation is drs. Ronald Hagénus,...

Bemiddeling

De cliëntondersteuner kan voor je bemiddelen tussen je eigen...

Organisaties

Politie

Politie Deventer

 0900-88 44 politie.nlStorminkstraat 27418GJDeventer

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod